THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
JOURNAL

Content

ECONOMIC ISSUES

Hisamutdinov I. A., Karachurina G. G., Hisayeva I. Sh.

MODELLING OF PARAMETERS OF ELECTRONIC BUSINESS TAKING INTO ACCOUNT ENTERPRISE RISKS

Shishkin V. V.

ECONOMIC POPULATION AND ITS SPATIAL STRUCTURE

Garibov A. G.

THE COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY OF AZERBAIJAN IN THE INTERNATIONAL RELATIONS

Kosheleva L. V., Toropova E. V., Rodionova E. V., Smolennikova L. V.

ASSESSMENT OF MARKET ACTIVITY OF PRODUCERS OF GOODS AND SERVICES OF THE REPUBLIC OF MARI EL IN THE CONDITIONS OF RUSSIA'S ACCESSION TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION

Rasulov K. A.

ABOUT THE MECHANISM OF STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE INDUSTRY

Gusev A. D., Petukhova N. A., Samoshin A. P., Melnikova V. M.

THE ANALYSIS OF THE RUSSIAN PRODUCERS OF THE RUBBER CRUMB

Gusev A. D., Petukhova N. A., Samoshin A. P., Melnikova V. M.

THE MODERN MARKET OF THE RUBBER CRUMB IN RUSSIA

AGRICULTURAL ECONOMY

Golubov I. I.

THE CONCEPT OF INNOVATIVE MANAGEMENT IN POULTRY FARMING

Chumakova N. V., Birman V. F.

ABOUT SCALES AND THE DIRECTIONS OF THE STATE SUPPORT OF PRODUCTION OF MILK

SOCIAL AND LABOR RELATIONS AND PROCESSES

Kharlamov V. I.

MAIN METHODOLOGICAL CONCEPTS OF THE ASSESSMENT OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION

MANAGEMENT

Mashrabov N., Korolkova L. I., Gerenshtein A. V., Gerenshtein E. A.

MULTIDIMENSIONAL HARROD-DOMAR MODEL WITH THE PERIODIC FFECTS

AUTOMATION AND ELECTRIFICATION

Shmigel V. V., Sukhovsky N. A.

THE MODEL OF THE SITE OF THE MEMBRANE OF THE CELL OF HLORELLA FOR RESEARCH OF IMPACT OF THE EXTERNAL ELECTROSTATIC FIELD ON HLORELLA'S CELL

SOCIETY AND LAW

Gassiyev M. V.

RELEVANCE OF THE CRITERIA OF STATEHOOD SET OUT THE MONTEVIDEO CONVENTION FOR RESEARCH OF THE INSTITUTE OF RECOGNITION OF STATES IN INTERNATIONAL LAW

Obidin N. A.

IMPACT OF GLOBALIZATION ON CIVIL SOCIETY AND THE RELATED PROBLEMS

ISSUES OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

Mariychuk E. O.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL BURNING OUT OF YOUNG SPECIALISTS (PSYCHOLOGISTS AND TEACHERS)

PAGES OF HISTORY

Yarmukhametov R. Z., Filonenko A. L.

THE STRUGGLE FOR POWER DURING THE POST OCTOBER PERIOD OF THE RUSSIAN HISTORY

ECONOMIC ISSUES

Hisamutdinov I. A., Karachurina G. G., Hisayeva I. Sh.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education of "Ufa State Oil Technical University"

Group of the "Neral" Company

MODELLING OF PARAMETERS OF ELECTRONIC BUSINESS TAKING INTO ACCOUNT ENTERPRISE RISKS

Possible options of risk situations are considered and the assessment of extent of their influence is carried out. For an assessment of potential benefit of the enterprise subjects which are carrying out activity in the sphere of electronic business taking into account possible risk situations use of economic model is offered.

Key words: enterprise risks, e-business, information security, electronic money.

REFERENCES

1. Informatsionnyy byulleten' platezhnoy sistemy Yandeks. Den'gi, 2010 g. [Electronic resource]. — Access mode: www.money.yandex.ru/i/forms/tns.pdf/.

2. Kovaleva Yu. V. Problemy riskov v sisteme elektronnykh deneg // Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Ekonomika i menedzhment. — 2007. — № 10-2. — pp. 33–37.

3. Problemy doveriya v elektronnoy torgovle // Vestnik NAUET [Electronic resource]. — Access mode: www.e-commerce.ru/news/2005/07/07/news13760.html.

4. Khisaeva I. Sh. Malikov R. I. Upravlenie predprinimatel'skimi riskami v sfere elektronnogo biznesa // Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskiy zhurnal. — 2011. — № 5. — pp. 107–113.

5. Russian Federation. Laws. About counteraction of legalization (washing) of income gained in the criminal way, and to financing of terrorism: feeder. law: [it is accepted State. Thought on July 13, 2001: approved by. Federation Council on July 20, 2001]//Russian newspaper. — 2001. — August No. 2764.

Shishkin V. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State University"

ECONOMIC POPULATION AND ITS SPATIAL STRUCTURE

In article the new concept "economic population" is considered. In comparative evolutionary aspect functional dynamics of economic populations is analyzed and features of their existence in the conditions of the increasing anthropogenous load of natural ecosystems are described. Need of introduction of the principles of nanobioeconomy for a coevolution of the person and the nature is proved.

Key words: nanobioeconomy, economic population, quantization of processes of activity, system and evolutionary and system and cybernetic quantization, nanobiocluster, economic space.

REFERENCES

1. Funktsional'nye sistemy organizma / Pod red. K. V. Sudakova. — M. : Meditsina, 1987. — 432 p.

2. Ogorodnikova T. V. Individual'noe i kollektivnoe volnovoe povedenie mikrosub"ektov ekonomiki: metodologicheskiy aspekt : dis. … doktora ekon. nauk : 08.00.01 / Ogorodnikova Tat'yana Vladimirovna. — Irkutsk, 2007. — 305 p.

3. Shishkin V. V. Nanoekonomika predprinimatel'stva. — SPb. : VVM, 2013. — 50 p.

4. Shishkin V. V. Strategicheskoe upravlenie parametricheskoy ustoychivost'yu predpriyatiy torgovli. — SPb. : VVM, 2012. — 160 p.

5. Gosudarstvennoe strategicheskoe upravlenie / Pod obshch. red. Yu. V. Kuznetsova. — SPb. : Piter, 2014. — 320 p.

6. Kedrov B. M. O povtoryaemosti v protsesse razvitiya. — M. : KomKniga, 2006. — 147 p.

7. Kastler G. Vozniknovenie biologicheskoy organizatsii / Pod red. L. A. Blyumenfel'da. — M. : Mir, 1967. — 89 p.

8. Rifkin D. Tret'ya promyshlennaya revolyutsiya. Kak gorizontal'nye vzaimodeystviya menyayut energetiku, ekonomiku i mir / Per. s angl. — M. : Al'pina non-fikshn, 2014. — 410 p.

Garibov A. G.

Nakhchyvansky State University, Azerbaijan Republic

THE COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY OF AZERBAIJAN IN THE INTERNATIONAL RELATIONS

In the article under consideration, the theoretical-methodological basics of economic security and competitiveness of national economy in a modernization section are being covered. On the basis of the system analysis, the integrated approach to an assessment of an innovative susceptibility of national economy is being offered. The factors limiting competitiveness are being presented.

Key words: competitiveness, innovative process, modernization, innovative economy, competitiveness rating.

REFERENCES

1. Samedzade Z. A. Etapy bol'shogo puti. Ekonomika Azerbaydzhana za polveka, ee realii i perspektivy. — Baku : Nurlar, 2004. — 863 p.

2. Tsygankov P. A. Mezhdunarodnye otnosheniya. — M. : Novaya shkola, 1996. — 215 p.

3. Schwab K., Martin X. Salai The Global Competitiveness report 2011 — 2012. — Geneva : World Economic Forum, 2011.

4. Perani Dzh. Benchmarking innovatsionnoy deyatel'nosti evropeyskikh stran // Forsayt. — 2008. — № 1(5). — pp. 4–15.

Kosheleva L. V., Toropova E. V., Rodionova E. V., Smolennikova L. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Volga Region State Technological University"

ASSESSMENT OF MARKET ACTIVITY OF PRODUCERS OF GOODS AND SERVICES OF THE REPUBLIC OF MARI EL IN THE CONDITIONS OF RUSSIA'S ACCESSION TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION

The paper presents the results of the monitoring of market activity of goods and services manufacturers in Mari El Republic on the domestic and foreign markets in terms of Russia's membership in WTO.

Key words: Mari El Republic, World Trade Organization, market activity.

REFERENCES

1. Kratkiy statisticheskiy sbornik «Respublika Mariy El v tsifrakh», 2014 [Electronic resource]. — Acess mode: www.maristat.mari.ru/BGD/Bs_kr13/Main.htm.

2. Vozmozhnye problemy promyshlennosti PFO v usloviyakh vstupleniya Rossii v VTO: Spravka [Electronic resource]. — Acess mode: www.pandia.ru/text/77/29/79232.php.

3. O merakh po adaptatsii ekonomiki Respubliki Mariy El k usloviyam Vsemirnoy torgovoy organizatsii: postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Mariy El ot 27 marta 2013 g. № 89 [Electronic resource]. — Acess mode: www.mariyel.rf/mecon/Pages/documentsRME.aspx.

Rasulov K. A.

Azerbaijani Technical University

ABOUT THE MECHANISM OF STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE INDUSTRY

In the conditions of deepening of economic and institutional reforms the role of stimulation of innovative activity increases in the industry. Questions of improvement of the mechanism of stimulation of innovative activity in non-oil sector of the industry are being considered. The factors causing innovative activity in branch are being revealed and their influence is being estimated. Priorities of improvement of the mechanism of stimulation of innovative activity are being proved.

Key words: stimulation, economic efficiency mechanism, innovative activity, industry.

REFERENCES

1. Kasymov F. G., Nadzhafov Z. M. Innovatsii: formirovanie, rasprostranenie i perspektivy razvitiya. — Baku : Elm, 2009. — 416 p.

2. Mostovaya I. V. Innovatsionnyy menedzhment v sovremennom proizvodstve. Organizatsionnye prepyatstviya vnedreniya innovatsionnogo menedzhmenta na promyshlennykh predpriyatiyakh [Electronic resource]. — Acess mode: www.polbu.ru.mostova-management.

3. Basova A. V. Stimulirovanie innovatsionnoy deyatel'nosti kompaniy s ispol'zovaniem razlichnykh instrumentov nalogovogo planirovaniya // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: Elektronnyy nauchnyy zhurnal. — Access mode: www.2013.uecs.ru.

4. Effektivnost' upravleniya rynochnymi protsessami: teoriya i praktika / Pod red. A. G. Samedova. — Moskva–Baku : Mars-Print, 2006. — 562 p.

Gusev A. D., Petukhova N. A., Samoshin A. P., Melnikova V. M.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Penza State University of Architecture and Construction"

THE ANALYSIS OF THE RUSSIAN PRODUCERS OF THE RUBBER CRUMB

The analysis of producers of a rubber crumb in Russia is being submitted, the largest of them are being revealed. The conclusion about opportunity and prospects of the organization of production on processing of worn-out auto-tires in various regions has been made.

Key words: recycling, monitoring, processing of tires, outputs, dynamics, rubber crumb.

REFERENCES

1. Agayants I. M., Os'kin V. M. Al'bom tekhnologicheskikh skhem pererabotki elastomernykh materialov : uchebno-metodicheskoe posobie. — Ch. 2. — M. : IPTs MITKhT im. M. V. Lomonosova, 2010. — 84 p.

2. Aminov O. A. Tekhnologii pererabotki shin: perspektivy primeneniya // Tverdye bytovye otkhody. — 2009. — № 3. — pp. 46–48.

3. Gusev A. D. Effektivnye stroitel'nye materialy s ispol'zovaniem tekhnogennykh otkhodov : avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk / Gusev Aleksey Dmitrievich. — Penza : PGUAS, 2012. — 20 p.

4. Blinkov E. L., Lyapin A. G. Kriotekhnologiya pererabotki pokryshek i beskamernykh avtomobil'nykh shin // Ekologicheskie sistemy i pribory. — 1999. — № 5. — pp. 20–22.

5. Dem'yanova V. S., Gusev A. D., Karpukhin G. A. Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie sozdaniya stroitel'nykh materialov s ispol'zovaniem iznoshennykh avtomobil'nykh shin // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2014. — № 1. — pp. 54–59.

Gusev A. D., Petukhova N. A., Samoshin A. P., Melnikova V. M.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Penza State University of Architecture and Construction"

THE MODERN MARKET OF THE RUBBER CRUMB IN RUSSIA

The assessment of dynamics and volume of the Russian market of a rubber crumb has been carried out, and also the analysis of structure of the Russian market of a rubber crumb has been carried out. The conclusion that economic prospects of the organization of production on processing of worn-out auto-tires from the point of view of the market are rather great has been made.

Key words: rubber crumb, economic efficiency, structure, market, volume.

REFERENCES

1. Svitoch N. Pererabotka i ispol'zovanie otrabotannykh shin // Tverdye bytovye otkhody. — 2006. — № 1. — pp. 6–7.

2. Gusev A. D. Effektivnye stroitel'nye materialy s ispol'zovaniem tekhnogennykh otkhodov : avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk / Gusev Aleksey Dmitrievich. — Penza : PGUAS, 2012. — 20 p.

3. Dem'yanova V. S., Artamonova Yu. S., Gusev A. D. Ekonomicheskaya effektivnost' retsiklinga avtomobil'nykh shin // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2011. — № 4. — pp. 50–55.

4. Marketingovoe issledovanie. Rynok rezinovoy kroshki. Dekabr' 2013 [Electronic resource]. — Access mode: www.indexbox.ru.

5. Dem'yanova V. S., Gusev A. D., Denisova N. A. Kompozitsionnyy material na osnove regenerata reziny i otkhodov plastika // Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta im. V. G. Shukhova. — 2014. — № 3. — pp. 22–24.

AGRICULTURAL ECONOMY

Golubov I. I.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — The Moscow Agricultural Academy of K. A. Timiryazev"

THE CONCEPT OF INNOVATIVE MANAGEMENT IN POULTRY FARMING

In the article, the concept of innovative management is being suggested by the author of article, and then supported with his own practical development on many positions.

Key words: concept, innovation, competitiveness, food security, economic effect.

REFERENCES

1. Fisinin V. I. Ptitsevodstvo Rossii — strategiya innovatsionnogo razvitiya. — M., 2009. — 148 p.

2. Kontseptsiya razvitiya otrasli ptitsevodstva Rossiyskoy Federatsii na period 2013–2020 gody / Pod ruk. G. A. Bobylevoy. — M. , 2011. — 25 p.

3. Kun Yyan, Guangbing Wu, Bryant M., Roland D. Effect of dietary fatand protein on performance, eggcomposition, eggsolids and egg quality of Hy-line W-36 hens during phase 1. — PoltrySc. — 2009. — № 46. — pp. 322–327.

4. About strategy of national security of the Russian Federation till 2020: Decree of the President of the Russian Federation of 12.05.2009 No. 537//Russian Federation Code. — 2009. — No. 20. — Art. 2444.

5. Filosofova T. G., Bykov V. A. Konkurentsiya. Innovatsii. Konkurentosposobnost' / pod red. T. G. Filosofovoy. — 2-e izd., pererab. i dop. — M. : YuNITI-DANA, 2008. — 295 p.

Chumakova N. V., Birman V. F.

Azov-Chernomorsk Engineering Institute Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Don Agricultural University"

ABOUT SCALES AND THE DIRECTIONS OF THE STATE SUPPORT OF PRODUCTION OF MILK

Results of production and consumption of dairy products are presented in article. The reasons of stagnation of dairy branch are established and the directions of its state support are listed. The option of correction of the directions and scales of the state support of dairy branch is offered.

Key words: state support, production of milk, dairy branch, cow, milk-herd, breeding farms, breeding plants, young growth of cattle, subsidy, agrarian economy.

REFERENCES

1. Molochnoe zhivotnovodstvo. Ezhemesyachnyy analiticheskiy obzor instituta kon"yunktury agrarnogo rynka (IKAR) za 2013 g. [Electronic resource]. — Access mode: www.ikar.ru.

2. Birman E. V., Birman V. F. Strategiya innovatsionnogo razvitiya proizvodstva moloka (po materialam yuzhnykh regionov Rossiyskoy Federatsii): monografiya. — Zernograd : FGBOU VPO AChGAA, 2013. — 227 p.

SOCIAL AND LABOR RELATIONS AND PROCESSES

Kharlamov V. I.

Autonomous Non-Profit Educational Organization of the Higher Education of Tsentrosoyuz (Central Unity) "Russian University Of Cooperation"

MAIN METHODOLOGICAL CONCEPTS OF THE ASSESSMENT OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION

The main methodological concepts of an assessment of a standard of living of the population are considered. Comparison of systems of indicators of a standard of living of Russia, Sweden, France and the UN is carried out. On the basis of the carried-out analysis of indicators of a standard of living of the population author's approach to creation of system of indicators is offered.

Key words: standard of living, system of indicators, integrated assessment, country population, methodological concept of the level of life evaluation.

REFERENCES

1. Rimashevskaya N. M., Gerasimova I. A., Kopnina V. G. Sem'ya, trud, dokhody, potreblenie. — M. : Nauka, 2007. — 123 p.

2. Dmitrichev I. I. Statistika urovnya zhizni naseleniya : uchebnoe posobie. — M . : Goskomstat RF, 1995. — 106 p.

3. Ketova N. P., Butov V. I., Ignatov V. G. Osnovy regional'noy ekonomiki. — Rostov-na-Donu : Izdatel'skiy tsentr «MarT», 2001. — 416 p.

4. Zherebin V. M., Romanov A. N. Samostoyatel'naya zanyatost' naseleniya: Osnovnye predstav-leniya i opyt krizisnogo perioda. — M. : Infra-M, 2010. — 199 p.

5. Rossiya v tsifrakh. 2006: Krat. stat. sb. — M. : Rosstat, 2006.

6. Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2006: Stat. sb. — M. : Rosstat, 2006.

7. Gumurova L. I. Uroven' zhizni naseleniya regiona. — Novosibirsk, 1993. — 250 p.

MANAGEMENT

Mashrabov N., Korolkova L. I., Gerenshtein A. V., Gerenshtein E. A.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Chelyabinsk State Agro-Engineering Academy"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Southern Ural State University"

MULTIDIMENSIONAL HARROD-DOMAR MODEL WITH THE PERIODIC FFECTS

In the article under consideration, a resonance phenomenon in the interaction time of economic factors (income, investments, labor costs, etc.) and seasonal (periodic) factors in a simplified Harrod-Domar model are being considered. The analysis of the research results has been outlined.

Key words: Harrod-Domar model, economic and seasonal factors, the resonance phenomenon.

REFERENCES

1. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. — М. : Дело и Сервис, 2001. — 365 с.

2. Геренштейн Е. А., Геренштейн А. В. Периодические решения систем дифференциальных уравнений — Деп. ВИНИТИ 10.06.97 № 1943-В97.

AUTOMATION AND ELECTRIFICATION

Shmigel V. V., Sukhovsky N. A.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Yaroslavl State Agricultural Academy"

THE MODEL OF THE SITE OF THE MEMBRANE OF THE CELL OF HLORELLA FOR RESEARCH OF IMPACT OF THE EXTERNAL ELECTROSTATIC FIELD ON HLORELLA'S CELL

In the article, the general model of a site of a membrane of a cell is being considered and also the model of a site of a membrane of a cell of a microscopic alga of a chlorella is being developed.

Key words: green alga of a chlorella, cell membrane site model, external electrostatic field.

REFERENCES

1. Presman A. S. Elektromagnitnye polya i zhivaya priroda. — M. : Nauka, 1968. — 289 p.

2. Golubeva N. V. Osnovy matematicheskogo modelirovaniya sistem i protsessov : uch. posobie. — Omsk : Omskiy gos. un-t putey soobshcheniya, 2006. — 95 p.

3. Antonov V. F., Chernysh A. M., Pasechnik V. I. Biofizika: uchebnik dlya vuzov. — M. : VLADOS, 1999. — 288 p.

4. Bolsunov K. N., Sadykova E. V., Chigirev B. I. Biofizika : Uch.-metod. kompleks. — SPb. : Izd-vo SPbGETU«LETI», 2011. — 192 p.

5. Zaginaylov V. I. Elektrofizicheskie metody i sredstva kontrolya i upravleniya sel'skokhozyaystvennymi tekhnologiyami : dis. … doktora tekhn. nauk : 05.20.02 : zashchishchena 01.02.08 / Zaginaylov Vladimir Il'ich. — M., 2007. — 294 p.

6. Sal'nikova M. Ya. Khlorella — novyy vid korma. — M. : Kolos, 1997. — 96 p.

7. Medvedev S. S. Elektrofiziologiya rasteniy : uch. posobie dlya vuzov. — SPb. : Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 1997. — 122 p.

8. Savitskaya T. A., Kotikov D. A., Shichkova T. A. Kolloidnaya khimiya: stroenie dvoynogo elektricheskogo sloya, poluchenie i ustoychivost' dispersnykh sistem : uch. posobie dlya studentov khimicheskogo fakul'teta. — Minsk : BGU, 2011. — 82 p.

9. Nekrasov S. A. Biophysical Impacts of Space Origin // European researcher. — 2012. — № 1(16). — pp. 93–100.

SOCIETY AND LAW

Gassiyev M. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Diplomatic Academy, Mfa, Russian Federation"

RELEVANCE OF THE CRITERIA OF STATEHOOD SET OUT THE MONTEVIDEO CONVENTION FOR RESEARCH OF THE INSTITUTE OF RECOGNITION OF STATES IN INTERNATIONAL LAW

The author raises issues related to the problem of determining the criteria of statehood, which allow treating the subject of law as a state and a subject of international law. The author believes that review of the criteria set out in the Montevideo Convention allows determining the problems of the institute of recognition of states associated with the absence of a legal definition of "state" and its main attributes.

Key words: state, statehood, attributes of the state, the criteria of statehood, territory, population, the government, international relations, international law, and recognition of States.

REFERENCESS

1. Fel'dman D. I. Priznanie gosudarstv v sovremennom mezhdunarodnom prave. — Kazan' : Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1965. — 258 p.

2. Vsemirnaya istoriya gosudarstva i prava: Entsiklopedicheskiy slovar' / Pod red. A. V. Krutskikh. — M. : Infra-M, 2001. — 396 p.

3. Ustav Organizatsii Ob"edinennykh Natsii (Prinyat v g. San-Frantsisko 26.06.1945) [Electronic resource]. — Access mode: www.base.consultant.ru/cons/cgi/online/cgi.

4. Chirkin V. E. Sovremennoe gosudarstvo. — M. : Mezhdunarodnye otnosheniya, 2001. — 416 p.

Obidin N. A.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Astrakhan State University"

IMPACT OF GLOBALIZATION ON CIVIL SOCIETY AND THE RELATED PROBLEMS

The article is being devoted to the research of a question of the influence of processes of globalization on civil society and the problems connected with it. For achievement of these purposes changes which bear globalization processes are being considered. It is defined how the happening processes of globalization influence civil society, and the problems connected with the happening globalization processes are being revealed.

Key words: Globalization, civil society, global civil society, information, Internet, information security, global issues, global processes, transformation processes, global world.

REFERENCES

1. Kish E. Vozmozhnaya istoriya globalizatsii i vyzovy XXI veka // Vek globalizatsii. — 2012. — № 1(9). — pp. 58–67.

2. Fedotova V. G. Globalizatsiya i modernizatsiya // Globalistika: mezhdunarodnyy mezhdistsiplinarnyy entsiklopedicheskiy slovar' / gl. red. I. I. Mazur, A. N. Chumakov. — SPb. : ELIMA; ID «Piter», 2006. — pp. 176–178.

3. Golenkova Z. T. Paradoksy transformiruyushchikhsya obshchestv v usloviyakh globalizatsii // Vlast'. — 2012. — № 12. — pp. 9–12.

4. Il'in I. V. Globalistika v kontekste politicheskikh protsessov. — M. : Izd-vo MGU, 2010. — 117 p.

5. Chumakov A. N. Metafizika globalizatsii. Kul'turno-tsivilizatsionnyy kontekst. — M. : Kanon+; ROOI «Reabilitatsiya», 2006. — 516 p.

6. Silina E. V. Fenomen globalizatsii: sotsial'nyy aspekt // Vek globalizatsii. — 2012. — № 2(10). — pp. 52–58.

7. Manoylo A. G., Frolov D. B. Informatsionno-psikhologicheskaya voyna v sisteme politicheskikh otnosheniy informatsionnogo obshchestva // Gosudarstvennaya informatsionnaya politika: problemy i tekhnologii: sbornik statey / otv. red. i sost. E. P. Tavokin. — M. : RAGS, 2003. — pp. 85–95.

8. Report of the Special Rapporteur on the Promotionand Protection of the Rightto Freedom of Opinion and Expression, FrankLaRue [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.

9. Semenov E. E. Virtual'naya setevaya paradigma politicheskoy aktivnosti // Vlast'. — 2013. — № 4. — pp. 34–38.

10. Petrova E. A. Metodicheskie voprosy otsenki razvitiya elektronnogo pravitel'stva: mezhdunarodnyy i rossiyskiy opyt // Vlast'. — 2013. — № 3. — pp. 35–39.

11. Bershadskaya L. A. Aktorno-setevaya model' elektronnogo pravitel'stva v Rossiyskoy Federatsii // Vlast'. — 2013. — № 3. — pp. 40–43.

12. Ryabushko A. N. Vliyanie politicheskikh liderov cherez lichnye blogi // Vlast'. — 2012. — № 11. — pp. 35–37.

13. Volochaeva O. F. Grazhdanskoe obshchestvo i internet-kommunikatsiya v kontekste sovremennogo politicheskogo protsessa // Vlast'. — 2012. — № 11. — pp. 18–22.

14. Ksenofontova I. V. Rol' Interneta v razvitii protestnogo dvizheniya // Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny. — 2012. — № 3[109]. — pp. 114–116.

15. Kosov G. V. Transformatsionnye protsessy global'nogo sotsial'no-politicheskogo prostranstva // Vlast'. — 2013. — №3. — pp. 63–66.

16. Kucheryavyy M. M. Global'noe informatsionnoe obshchestvo i problemy bezopasnosti // Vlast'. — 2013. — № 9. — pp. 89–92.

17. Kuznetsova N. A. Vliyanie protsessa globalizatsii na transformatsiyu informatsionno-kommunikativnogo prostranstva // Vlast'. — 2012. — № 12. — pp. 31–32.

18. Strigankova E. Yu. Kommunikativnaya lichnost' v politicheskom prostranstve informatsionnogo sotsiuma // Vlast'. — 2012. — № 11. — pp. 27–30.

19. Nikiforov A. A. K probleme globalizatsii v sovremennom mire // POLITEKS. — 2011. — Tom 7. — № 4. — pp. 93–109.

20. Vasilenko V. N. «RIO+20»: bezopasnost' grazhdan global'nogo obshchestva // Vek globalizatsii. — 2012. — № 2. — pp. 67–76.

21. Veber A. B. V poiskakh novoy paradigmy razvitiya // Vek globalizatsii. — 2013. — № 1(11). — pp. 12–23.

22. Revutskaya E. A., Ryazanov A. V. Sovremennye kommunikativnye tekhnologii i traditsionnoe obshchestvo // Vlast'. — 2012. — № 11. — pp. 31–34.

23. Nazarov M. N. Massovaya kommunikatsiya i obshchestvo. Vvedenie v teoriyu issledovaniya. — M. : Avanti plyus, 2004. — 428 p.

ISSUES OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

Mariychuk E. O.

Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow City Psychological and Pedagogical University"

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL BURNING OUT OF YOUNG SPECIALISTS (PSYCHOLOGISTS AND TEACHERS)

In the article under the consideration, the theoretical analysis of concept of emotional burning out is being carried out, and also some results of the research directed on studying of social and psychological correlates of professional burning out of young specialists are being stated (teachers and psychologists). On the basis of the received results, conclusions have been drawn on influence of social and psychological determinants on the degree of expressiveness of emotional burning out of teachers.

Key words: emotional burning out, professional burning out, a professional stress, conditions of the reduced working capacity, professional deformation, professional adaptation.

REFERENCES

1. Orel V. E. Fenomen vygoraniya v zarubezhnoy psikhologii: empiricheskie issledovaniya // Psikhologicheskiy zhurnal. — M. : Nauka, 2001. — T. 20. — № 1. — pp. 16–21.

2. Maslach K. Professional'noe vygoranie: kak lyudi spravlyayutsya [Electronic resource]. — Access mode: www.psy.piter.com/liblary/.

3. Chuvashevskaya E. O. K voprosu issledovaniya sotsial'no-psikhologicheskikh faktorov professional'nogo vygoraniya molodykh spetsialistov (psikhologov i pedagogov) // Sotsial'naya psikhologiya v obrazovatel'nom prostranstve : nauchnye materialy I mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (16–17 oktyabrya 2013 g.). — M. : GBOU VPO MGPPU, 2013. — pp. 213–215.

4. Mitina L. M., Asmakovets E. S. Emotsional'naya gibkost' uchitelya : psikhologicheskoe soderzhanie, diagnostika, korrektsiya. — M. : MPSI, Flinta, 2001. — 192 p.

5. Freudenberger N. J. Staff burn–out // Journal of Social Issues. — 1974. — V. 30. — pp. 159–165.

6. Aminov N. A. Psikhofiziologicheskie i psikhologicheskie predposylki pedagogicheskikh sposobnostey // Voprosy psikhologii. — 1988. — № 5. — pp. 71–77.

7. Boyko V. V. Sindrom emotsional'nogo vygoraniya v professional'nom obshchenii. — SPb. : Piter, 1999. — 105 p.

8. Formanyuk T. V. Sindrom emotsional'nogo sgoraniya kak pokazatel' professional'noy dezadaptatsii uchitelya // Voprosy psikhologii. — 1994. — № 6. — pp. 57–63.

9. Vodop'yanova N. E., Starchenkova E. S. Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika. — 2-e izd. — SPb. : Piter, 2010. — 336 p.

PAGES OF HISTORY

Yarmukhametov R. Z., Filonenko A. L.

Sibaysky Institute (Branch)

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bashkir State University"

THE STRUGGLE FOR POWER DURING THE POST OCTOBER PERIOD OF THE RUSSIAN HISTORY

The mechanism of origin of the Soviet management personnel is considered. The overall picture of history of race for power between Bolsheviks and their political opponents during the post October period is presented and described.

Key words: Supreme soviet of the National Economy, struggle for power, society, administrative apparatus, political opposition.

REFERENCES

1. Amosov P. Ot fabrichno-zavodskikh komitetov k sovetam narodnogo khozyaystva // Novyy put'. — 1919. — № 3. — p. 25.

2. Dekrety sovetskoy vlasti — M., 1957. — T. I. — pp. 172–174.

3. Bukharin N., Savel'ev M. Proekt polozheniya o Vysshem sovete narodnogo khozyaystva // Pravda. — 1917. — 6 dekabrya. — p. 2.

4. Lenin V. I. Biograficheskaya khronika. — T.5. — p. 128.

5. Sverdlov Ya. M. Izbrannye proizvedeniya. Stat'i, rechi, pis'ma. — M., 1976. — p. 245.

6. Zhivotov M. Besedy s Vladimirom Il'ichem. Rasskazyvayut uchastniki Velikogo Oktyabrya. M., 1957. — p. 142.

7. Shlikhter A. G. Il'ich, kakim ya ego znal. Koe-chto iz vstrech i vospominaniy. — M., 1970. — p. 47.

8. Protokoly zasedaniya Vserossiyskogo Tsentral'nogo Ispolnitel'nogo Komiteta Sovetov rabochikh, soldatskikh, krest'yanskikh i kazatskikh deputatov vtorogo sozyva. — M., 1918.

9. Osinskiy N. Stroitel'stvo sotsializma. Obshchie zadachi. Organizatsiya proizvodstva. — M. : Kommunist, 1918. — p. 58.

10. Larin Yu. Ekonomicheskiy otdel TsIK // Izvestiya TsIK. — 1917. — № 229.

11. Lomov G. I. Kak my nachali stroit'. Utro strany Sovetov. — L., 1988. — p. 258.

12. Filonenko A. L. Ideya sozdaniya VSNKh i ee realizatsiya v 1917–1921 godakh. — SPb. : Nestor, 1996.

13. Koen S. Bukharin: politicheskaya biografiya. 1888–1938. — M., 2012. — p. 41.

14. Savel'ev M. Ekonomicheskaya politika VSNKh // Narodnoe khozyaystvo. — 1922. — № 8. — p. 32.

15. Fel'shtinskiy Yu. Brestskiy mir. Krushenie mirovoy revolyutsii. — M., 1989. — p. 17.