THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
JOURNAL

Content

ECONOMIC ISSUES

Mezentseva E. V.

SMALL BUSINESS SUPPORT ON THE FEDERAL AND SUBFEDERAL LEVELS: TRENDS AND PERSPECTIVES

Astankova E. N.

AGRICULTURAL ECONOMICS

Kushnarev L. I.

Dzuganov V. B., Dzuganov A. V.

OPTIMIZATION RESULTS OF THE MACHINE AND TRACTOR PROPERTY AND MACHINE-TECHNOLOGICAL STATIONS

Polevoy D. I.

ASSESSMENT OF INFLUENCE FACTORS OF THE VEGETABLES GROSS YIELD (BY EXAMPLE OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT)

Val' O. M.

IMPROVING OF THE REINDEER COST ACCOUNTING AND PRODUCTION METHOD

Bayramov A. M.

IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISM IN VITICULTURE AND WINEMAKING

PAGES OF HISTORY

Mukhamedina Shamshiya

STATE REGULATION OF POSTAL AND TELEGRAPH SAVINGS BANKS IN THE RUSSIAN EMPIRE (1889-1913)

Maksimov A. F.

DEVELOPMENT OF THE FARM CREDIT SYSTEM IN THE USA IN HISTORICAL RETROSPECTIVE

EFFICIENCY OF RESOURCE USE

Kozlov A. I., Kozlova T. V., Bubyr' I. V.

MODERN STATUS AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF FISHERY PRODUCTS PROCESSING IN BELARUS

Akimov E. B.

DEVELOPMENT OF AQUACULTURE AS THE MAJOR AREA OF FISHERIES

INFORMATION TECHNOLOGIES

Uskov G. N.

Kuvshinov S. V.

THE USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY AND STEREOSCOPIC 3D-INTEGRATED SYSTEMS IN THE EDUCATIONAL PROCESSES

Raev O. N.

ADJUSTMENT OF REAL-LIFE OBJECTS AND VIRTUAL OBJECTS

Voronin E. A., Zakharov D. N.

Siptits S. O.

STATISTICAL ANALYSIS OF INDICATORS AND BUILDING THE MODEL OF REGION AGRICULTURE USING A NEURAL NETWORK MODELING TECHNOLOGY

Jose Miguel Atiensiya Vilyagomes

Diveev A. I.

METHOD FOR THE CONTROL ALGORITHMS SYNTHESIS OF A FLYING ROBOT FOR PRECISION FARMING SYSTEM

MACHINERY REPAIR AND MODERNIZATION

Morozov A. V., Shamukov N. I., Gorev N. N., Rakhimov A. N.

IMPROVING THE QUALITY OF FIXED JOINTS LIKE "BODY-BUSH" BY USING THE SEGMENTAL ELECTROMECHANICAL HARDENING

Tyurina S. A.

DILATANCY EFFECT USE FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF HYDRAJETTING METAL SURFACES CLEANING

AUTOMOBILE TRANSPORT

Ivanov S. A.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRAILER VEHICLES USING ENERGY STORAGE DEVICE

DETERMINATION OF EFFECTIVE AREAS OF SUPERCAPACITORS USE IN HYBRID MACHINE AND TRACTOR UNITS

Ivanov S. A.

HUMAN SCIENCES

DETERMINATION OF EFFECTIVE AREAS OF BATTERY USE IN HYBRID AND ELECTROMOBILE TRAILER VEHICLES

G. Shiralieva

GLOBAL TOPICS EMBODIMENT IN THE ART OF NAKHCHIVAN POETS

ISAAC ASIMOV AND SCI-FI IN AMERICAN LITERATURE OF XX CENTURY

ANALYSIS OF STAFFING OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN ULYANOVSK REGION

ECONOMIC ISSUES

Mezentseva E. V.

Branch of Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Kuban State University" (Kropotkin)

SMALL BUSINESS SUPPORT ON THE FEDERAL AND SUBFEDERAL LEVELS: TRENDS AND PERSPECTIVES

Trends of small business members support by example of Krasnodar region are considered. Considering the provided support, the trends of small business development in the region are determined. The author notes that creating the favorable environment will provide sustainable innovative development of small business. 
Key words: supporting programs, youth business, agricultural business, innovative development.


REFERENCES


1. Korolyuk E. V. Vektor ekonomicheskoy politiki sovremennoy Rossii // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2011. — № 2. — pp. 27–32. 
2. Mezentseva E. V. Analiz razvitiya sovremennogo predprinimatel'stva v Krasnodarskom krae // Vestnik Belgorodskogo universiteta potrebitel'skoy kooperatsii, ekonomiki i prava. — 2008. —  № 3. — pp. 223–226. 
3. Astankova E. N. Potentsial kooperatsii agrarnogo sektora // Ekonomika sel'skogo khozyaystva Rossii. — 2006. — № 12. — p. 34. 
4. Mezentseva E. V. O regional'noy gosudarstvennoy podderzhke malogo biznesa APK Kubani // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2012. — № 1. — pp. 9–14.


E. V. MEZENTSEVA, PhD (Econ), associate professor
Tel. 8-928-038-08-70

E-mail: [email protected]

Astankova E. N.

Branch of Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Kuban State University" (Kropotkin)

AGRICULTURAL ECONOMICS

Kushnarev L. I.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

Dzuganov V. B., Dzuganov A. V.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education «Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after V. M. Kokov»

OPTIMIZATION RESULTS OF THE MACHINE AND TRACTOR PROPERTY AND MACHINE-TECHNOLOGICAL STATIONS

Based on the organizational and technological design of the production of mechanized operations, the paper justifies the expediency of various options for the use of agricultural machinery in agricultural enterprises as their own forces and means of rural producers, as well as the forces and means serving organizations — machine-technological stations. 
Key words: agricultural enterprises, machine and technology station, machine-tractor property, mechanized work, soil treating and sowing units, machine supply, energy supply.

 REFERENCES

1. Erokhin M. N., Kushnarev L. I., Puchin E. A. Mashinno-tekhnologicheskie stantsii — rezerv tekhnicheskogo i ekonomicheskogo razvitiya APK: monografiya. — M. : FGOU VPO MGAU, 2008. —  272 p.  
2. Grachev V. A. Ratsional'naya organizatsiya rabochikh protsessov v zemledelii. — M. : Rossel'khozizdat, 1975. — 176 p. 
3. Kushnarev L. I., Dzuganov V. B. Rezul'taty optimizatsii raspredeleniya sel'skokhozyaystvennykh mekhanizirovannykh rabot mezhdu khozyaystvami i MTS // Niva Povolzh'ya. — 2012. — № 1 (22). — pp. 119–124.  
4. Kushnarev L. I., Dzuganov V. B. Otsenka vliyaniya faktorov na potrebnost' v sel'skokhozyaystvennoy tekhnike // Tekhnika v sel'skom khozyaystve. — 2011. — № 5. — pp. 23–25.

 

L. I. KUSHNAREV, PhD (Eng), professor
Tel. 8-916-055-31-41 

V. B. DZUGANOV
, PhD (Eng), associate professor
Tel. 8-928-082-20-70 
E-mail: [email protected]

A. V. DZUGANOV
, postgraduate student

Polevoy D. I.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

ASSESSMENT OF INFLUENCE FACTORS OF THE VEGETABLES GROSS YIELD (BY EXAMPLE OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT)

The paper presents the results of factor analysis of vegetables gross yield by example of Central Federal District. 
Key words: vegetables, vegetable farming, production, productivity, agriculture.

REFERENES

1. Agropromyshlennyy kompleks Rossii v 2008 godu. — M. : MSKh RF. — 2009. — 553 p.
2. Agropromyshlennyy kompleks Rossii v 2010 godu. — M. : MSKh RF. — 2011. — 553 p.

 

D. I. POLEVOY, PhD candidate 
Tel. 8-985-366-34-45 
E-mail: [email protected]

Val' O. M.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Yakutsk State Agricultural Academy"

IMPROVING OF THE REINDEER COST ACCOUNTING AND PRODUCTION METHOD

The article compares the two methods of cost allocation for the calculation of costs of production of reindeer herding. The author gives the examples of costs allocation to calculate the production price by the method of Ministry of agriculture of Republic Sakha (Yakutia) and by the method of costs allocation using coefficients. 
Key words: type of content, calculation items, costs structure, distant pastures, turnover of stock, product price, conversion factor, fodder consumable.

REFERENCES


1. Syrovatskiy D. I. Organizatsiya i ekonomika olenevodcheskogo proizvodstva: monografiya. — Yakutsk , 2000. — 407 p. 
2. Syrovatskiy D. I., Neustroev M. P. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya severnogo olenevodstva v Rossii: rekomendatsii. — M. : FGNU «Rosinformagrotekh», 2007. — 132 p.

O. M. VAL', assistant 
Tel. 8-924-861-36-56 
E-mail: [email protected]

Bayramov A. M.

Azerbaijan Scientific Research Institute of Economics and Agricultural Management

IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISM IN VITICULTURE AND WINEMAKING

The paper determines several directions of economic mechanism improvment. Features of economic mechanism in viticulture and winemaking are listed. 
Key words: economic mechanism, viticulture, winemaking, efficiency.

 

A. M. BAYRAMOV, postgraduate student 
Tel. 050-210-11-01 
E-mail: [email protected]

PAGES OF HISTORY

Mukhamedina Shamshiya

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Ufa State Economics and Service Universuty"

STATE REGULATION OF POSTAL AND TELEGRAPH SAVINGS BANKS IN THE RUSSIAN EMPIRE (1889-1913)

The research of dynamics of organizational development and strengthening of the postal and telegraph savings banks as important segment of the savings market of XIX and XX centuries allow to show the integrity and multifactoriality of the historical experience of the Russian government's financial management. 
Key words: market, national savings, the Ministry of Finance, Alexander III, General Directorate of Posts and Telegraphs, the State Bank, postal and telegraph savings banks, savings book, deposits, fund interest, income insurance, revolution, war.

REFERENCES 

1. Pamyati imperatora Aleksandra III: Sbornik «Moskovskikh vedomostey» (articles). — M. : Universitetskaya tipografiya, 1894. — 414 p. 
2. Ministerstvo vnutrennikh del (1802–1902 gody). Prilozhenie 2. Istoricheskiy ocherk. Pochta i telegraf v XIX stoletii. — SPb. : Tipografiya Ministerstva vnutrennikh del, 1901. — 717 p. 
3. Pochtovo-telegrafnyy zhurnal. — 1889. — № 21. — 5 noyabrya.
4. Vestnik finansov, promyshlennosti i torgovli. — 1894. — № 33. — 14 avgusta.
5. Vestnik finansov, promyshlennosti i torgovli. — 1900. — № 12. — 19 marta.
6. Ministerstvo finansov (1802–1902 gody). Chast' vtoraya. Pechatano s razresheniya ministra finansov. — SPb. : Ekspeditsiya zagotovleniya gosudarstvennykh bumag, 1902. — 717 p. 
7. Bok I. I. Kratkiy obzor razvitiya i nastoyashchego polozheniya pochtovo-sberegatel'nykh kass // Izvestiya Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva. — SPb. : Tipografiya A. S.  
Suvorina, 1894. — T. KhKhKh. — pp. 185–221.
8. Pochtovo-telegrafnyy zhurnal. — 1914. — № 33. — 16 avgusta.
9. Ezhegodnik Ministerstva finansov. — Pg. : Tipografiya redaktsii periodicheskikh izdaniy Ministerstva finansov, 1917. 
10. Otchet gosudarstvennykh sberegatel'nykh kass po sberegatel'noy operatsii za 1908 god. — SPb. : Tipolitografiya Evg. Tile, 1909. 
11. Otchet gosudarstvennykh sberegatel'nykh kass po sberegatel'noy operatsiy za 1913 god. — Pg., 1914. 
12. Otchet gosudarstvennykh sberegatel'nykh kass po sberegatel'noy operatsiy za 1915 god. — Pg., 1916. 

 

MUKHAMEDINA SHAMSHIYA, PhD (Hist), professor 
Tel. 8-937-15-47-804; 8 (347) 295-97-58 
E-mail: [email protected]

Maksimov A. F.

State Scientific Institution "Russian Institute of Agricultural Problems and Informatics named after A. A. Nikonov"

DEVELOPMENT OF THE FARM CREDIT SYSTEM IN THE USA IN HISTORICAL RETROSPECTIVE

Historical retrospective considers the processes of centralization and decentralization of regulation of the farm credit system in the USA, due to the changes in legislation, government participation in the funding system and the strengthening of the farmers role, the members of agricultural credit associations.  
Key words: farm credit system, farm credit administration, agricultural credit association, organization centralization and decentralization.

 

A. F. MAKSIMOV, PhD (Econ), senior researcher 
Tel. 8-916-776-59-84, 8 (499) 977-02-89  
E-mail: [email protected]

EFFICIENCY OF RESOURCE USE

Kozlov A. I., Kozlova T. V., Bubyr' I. V.

Education Institution "Polessky State University" (Belarus Republic)

MODERN STATUS AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF FISHERY PRODUCTS PROCESSING IN BELARUS

The paper presents the results of analysis of fish processing status in the country and in the world. The ways of assortment management of fishery products in Belarus for each process group are determined. The author gives recommendations to improve the quality characteristics of manufactured fishery products. 
Key words: fish products, fish processing, assortment, half-stuff, canned food.

 REFERENCES 


1. Timofeeva V. A. Tovarovedenie prodovol'stvennykh tovarov: uchebnik. — 5-e izd., dop. i pererab. — Rostov-na-Donu : Feniks, 2005. — 416 p. 
2. Chibisov S. M. Bolezni tsivilizatsii v aspekte ucheniya V. I. Vernadskogo // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. — 2006. — № 3. — pp. 36–47. 
3. Chizhov A. Ya. Sovremennye problemy ekologicheskoy patologii cheloveka: uch. posobie. — M. : RUDN, 2008. — 611 p. 
4. Rodina T. G. Tovarovedenie i ekspertiza rybnykh tovarov i moreproduktov : uchebnik dlya vuzov. — M. : Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2007. — 400 p. 
5. Postanovlenie Soveta Ministrov Respubliki Belarus' «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Gosudarstvennuyu programmu razvitiya rybokhozyaystvennoy deyatel'nosti na 2011—2015 gody» // Natsional'nyy reestr pravovykh aktov Respubliki Belarus'. — 2012. — № 33, 5/35353. — pp. 13–15. 
6. Il'ina Z. Prodovol'stvennyy rynok Belarusi v kontekste mirovykh tendentsiy [Electronic resource]. — Access mode: news.21.by/economics. 
7. Repnikov B. T. Tovarovedenie i biokhimiya rybnykh tovarov: uch. posobie. — M. : Dashkov i K, 2007. — 219 p.

 

A. I. KOZLOV, PhD (Agro), professor 
Tel. 8-375-165-31-21-58, 8-375-165-31-60-78, 8-044-709-78-82 

T. V. KOZLOVA
, PhD (Agro), professor 
Tel. 8-375-165-31-21-58, 8-375-165-31-60-78, 8-044-709-78-64 
E-mail: [email protected]  

I. V. BUBYR'
, senior lecturer 
Тел. 8-375-165-31-08-31, 8-375-165-35-87-53, 8-029-668-16-34
E-mail: [email protected]
 

Akimov E. B.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

DEVELOPMENT OF AQUACULTURE AS THE MAJOR AREA OF FISHERIES

The paper highlights the issues of modern status and development perspectives of aquaculture in Russia. The basic types and forms of aquaculture and the reasons of its deceleration are presented. Also issues of economical efficiency of aquaculture development and activities for its rapid development are considered. 
Key words: aquaculture, mariculture, artificial fish farming, cultivation of invertebrates.

 

E. B. AKIMOV, master of economics, senior lecturer  
Tel. 8 (499) 153-73-88 
E-mail: [email protected]

INFORMATION TECHNOLOGIES

Uskov G. N.

Information company «LIGA PRO»

Kuvshinov S. V.

International Institute of New Education Technologies RSUH

THE USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY AND STEREOSCOPIC 3D-INTEGRATED SYSTEMS IN THE EDUCATIONAL PROCESSES

3D visualization has become an essential element in the educational process. Recently the transition to three-dimensional perception and thinking has formed. New technologies based on three-dimensional perception are beginning to implement in education: 3D stereoscopic technology, information visualization, virtual and augmented reality, 3D printing and etc. 3D stereoscopic visualization complex with virtual and augmented reality was developed to solve  the contemporary educational problems. It allows to combine some innovative technologies into 3D system and to improve the visualization quality and the immersion degree in the virtual reality. 
Key words: visualization, 3D, stereoscopy, virtual reality, educational processes.

REFERENCES

1. Kuvshinov S. V., Yaroslavtseva E. I. Setevye perspektivy. Vozmozhnosti cheloveka v otsifrovannom mire. Human IT: kollektivnaya monografiya. — Shchelkovo : Ontoprint, 2011. — 218 p. 
2. Kuvshinov S. V., Uskov G. N. 3D v obrazovanii: vostorzhennye ozhidaniya i real'nye trevogi // Zapis' i vosproizvedenie ob'emnykh izobrazheniy v kinematografe i drugikh oblastyakh: IV Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya, Moscow, April 26-27, 2012 : Materialy  
i doklady. — M. : MKBK, 2013. — pp. 263–272.
3. 3D Classroom Research, Texas Instruments [Elektronnyy resurs]. — URL: www.dlp.com/3dresearch. 
4. Kuvshinov S. V., Uskov G. N., Yaroslavtseva E. I. Novaya real'nost' otobrazheniya artefaktov v kul'turno-obrazovatel'nom prostranstve XXI veka // Zapis' i vosproizvedenie ob"emnykh izobrazheniy v kinematografe i drugikh oblastyakh: III Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya, Moskva, 21-22 aprelya 2011 g.: Materialy i doklady. — M. : MKBK, 2012. — pp. 195–201. 
5. Uskov G. N., Paskhin I. P. Postroenie 3D sistem vizualizatsii i dopolnennoy real'nosti s uluchshennymi 3D stereo kharakteristikami s primeneniem stereoskopicheskikh proektsionnykh sistem veka // Sbornik tezisov mezhdunarodnoy molodezhnoy konferentsii po rezul'tatam proektov, realizovannykh v ramkakh federal'nykh tselevykh programm «Nauchnye i nauchno-pedagogicheskie kadry innovatsionnoy Rossii» na 2009–2013 gody, «Issledovaniya i razrabotki po prioritetnym napravleniyam razvitiya nauchno-tekhnicheskogo kompleksa Rossii na 2007–2013 gody» v oblasti informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologiy. — M. , 2012. — pp. 66–67.

 

G. N. USKOV, vice president
Tel. 8 (495) 967-38-55, e-mail: [email protected]

S. V. KUVSHINOV
, PhD (Eng), president 
Tel. 8 (499) 250-69-75, e-mail: [email protected]

Raev O. N.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow Cinema Equipment Design Bureau"

ADJUSTMENT OF REAL-LIFE OBJECTS AND VIRTUAL OBJECTS

The paper presents a process designed for selection of calculation-based relative positions of virtual and real-life objects for optimal perception by viewers, assessment of potential for moving viewer’s undistorted perception of spatial combinations of virtual and real-life objects based on arrangement of scene or presentation, and a process designed for preparation for and effective demonstration of such scenes or presentations.  
Key words: virtual object, virtual reality, augmented reality, stereoscopic image, tracking.

REFERENCES

1. Valyus N. A. Stereo: fotografiya, kino, televidenie. — M. : Iskusstvo, 1986.
2. Raev O. N. Diskretizatsiya glubiny kinoizobrazheniya pri tsifrovoy stereos"emke // Mir tekhniki kino. — 2012. — № 3. — pp. 10–16. 
3. Raev O. N. Iskazheniya glubiny prostranstva pri tsifrovoy stereos"emke, vyzvannye diskretizatsiey signala izobrazheniya po gorizontal'noy prostranstvennoy koordinate // Zapis' i vosproizvedenie ob"emnykh izobrazheniy v kinematografe i drugikh oblastyakh: IV Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya, Moskva, 26–27 aprelya 2012 g.: Materialy i doklady. — M. : MKBK, 2013. — pp. 67–88. 
4. Raev O. N. Osobennosti tsifrovoy stereos"emki pri konvergirovannykh opticheskikh osyakh ob"ektivov // Mir tekhniki kino. — 2013. — № 1. — pp. 25–29. 
5. Rozhkov S. N., Ovsyannikova N. A. Stereoskopiya v kino-, foto-, videotekhnike. Terminologicheskiy slovar'. — M. : Paradiz, 2003. —136 p. 
6. Kalifatidi A. K., Rurina I. O. Sistema pozitsionirovaniya kamery dlya virtual'noy studii // Zapis' i vosproizvedenie ob"emnykh izobrazheniy v kinematografe i drugikh oblastyakh: III Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya, Moscow, April 21–22, 2011: Materialy  
i doklady. — M. : MKBK, 2012. — pp. 138–144.

 

O. N. RAEV, PhD (Eng) 
Tel. 8 (495) 619-86-11 
E-mail: [email protected]
 

Voronin E. A., Zakharov D. N.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

Siptits S. O.

State Scientific Institution "Russian Institute of Agricultural Problems and Informatics named after A. A. Nikonov" Russian Agricultural Academy

STATISTICAL ANALYSIS OF INDICATORS AND BUILDING THE MODEL OF REGION AGRICULTURE USING A NEURAL NETWORK MODELING TECHNOLOGY

The paper presents the methods and information technologies of identification and prediction of behavior and planning the optimal regulation of economics of the region or industry.
Key words: neural network, data processing, Voronezh region, indicators, situational analysis.

REFERENCES

1. Panyukov A. V. Matematicheskoe modelirovanie ekonomicheskikh protsessov: uch. posobie. —M. : Knizhnyy dom «Librokom», 2010. — 192 p. 
2. Prasolov A. V. Matematicheskie metody ekonomicheskoy dinamiki : uch. posobie. — SPB. : Lan', 2008. — 352 p. 
3. Romanovskiy Yu. M., Romanovskiy M. Yu. Vvedenie v ekonofiziku: staticheskie i dinamicheskie modeli. — 2-e izd. — M., Izhevsk : Institut komp'yuternykh issledovaniy, 2012. — 340 p. 
4. Siptits S. O. Proektirovanie effektivnykh mekhanizmov gosudarstvennogo regulirovaniya agrarnogo rynka metodami matematicheskogo modelirovaniya. — M. : Entsiklopediya rossiyskikh dereven', 2004. — 138 p. 
5. Siptits S. O. Ekonomiko-matematicheskaya model' i metodika optimal'nogo raspredeleniya resursov tselevykh programm razvitiya sel'skogo khozyaystva. — M. : Entsiklopediya rossiyskikh  dereven', 2011. — 80 p.
6. Voronin E. A., Zakharov D. N. Postroenie samoobuchayushchikhsya grafov dinamicheskikh sistem s sosredotochennymi parametrami // Agrozhurnal MGAU [Electronic resource]. — 2012. — № 17(1). — Nomer svidetel'stva Roskomnadzora: El № 77-2977. — Rezhim dostupa:  
agromagazine.msau.ru/issue-17/69-voronin-zakharov-2.html.
7. Khaykin S. Neyronnye seti: polnyy kurs / Per. s angl. — 2-e izd. — M. : Izd-iy dom «Vil'yams», 2006. — 1104 p. 
8. Kallan R. Osnovnye kontseptsii neyronnykh setey / Per. s angl. — M. : Izd-iy Dom «Vil'yams», 2003. — 288 p.

 

E. A. VORONIN, PhD (Eng), professor 
Tel. 8-926-811-81-75 
E-mail: [email protected]

D. N. ZAKHAROV
, senior lecturer 
Tel. 8-926-319-02-26 
E-mail: [email protected]

S. O. SIPTITS
, PhD (Econ), president 
Tel. 8 (495) 607-71-77

Jose Miguel Atiensiya Vilyagomes

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Peoples' Friendship University of Russia"

Diveev A. I.

Federal State Budgetary Establishment of Science «Computer Center named after А. А. Dorodnitsin» Russian Agricultural Academy

METHOD FOR THE CONTROL ALGORITHMS SYNTHESIS OF A FLYING ROBOT FOR PRECISION FARMING SYSTEM

The paper considers the problem of a flying robot control for the precision farming system. In order to monitor the state of the fields, it is proposed to use the flying robot type quadrotor. For the synthesis of control systems of quadrotor, numerical method network operator is used. Using evolutionary algorithms, the method allows to find structure and parameters of a mathematical expression, recorded in a special form, called the matrix of the network operator. A numerical example of the synthesis of logical and functional control of a flying robot is presented. The results of modeling the motion of a flying robot are shown. 
Keywords: precision farming, flying robot, the synthesis of control systems, the network operator.

REFERENCES

1. Runov B. A., Pil'nikova N. V. Osnovy i tekhnologii tochnogo zemledeliya. Zarubezhnyy i otechestvennyy opyt. — SPb. : AFI, 2012. — 120 p. 
2. Diveev A. I. Metod setevogo operatora. — M. : Izd-vo VTs RAN, 2010. — 178 p.
3. Diveev A. I., Severtsev N. A., Sofronova E. A. Sintez sistemy upravleniya meteorologicheskoy raketoy metodom geneticheskogo programmirovaniya // Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin. — 2008. — № 5. — pp. 104–108. 
4. Diveev A. I., Severtsev N. A. Metod setevogo operatora dlya sinteza sistemy upravleniya spuskom kosmicheskogo apparata pri neopredelennykh nachal'nykh usloviyakh // Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin. — 2009. — № 3. — pp. 85–91. 
5. Diveev A. I., Sofronova E. A. Identifikatsiya sistemy logicheskogo vyvoda metodom setevogo operatora // Vestnik RUDN. Seriya «Inzhenernye issledovaniya». — 2010. — № 4. — pp. 51–58. 
6. Atiencia Villagomez J. M, Diveev A. I, Sofronova E. A. The Network Operator Method for Synthesis of Intelligent Control System // 7th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) (978-1-4577-2119-9/12/$26.00©2012 IEEE). — Singapore, July 2012. — pp. 169–174.


JOSE MIGUEL ATIENSIYA VILYAGOMES, assistant 
Tel. 8-926-268-63-53 
E-mail: [email protected]

A. I. DIVEEV
, PhD (Eng), professor 
Tel. 8-905-711-44-27 
E-mail: [email protected]

MACHINERY REPAIR AND MODERNIZATION

Morozov A. V., Shamukov N. I., Gorev N. N., Rakhimov A. N.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Ulyanovsk State Agricultural Academy named after P. A. Stolypin"

IMPROVING THE QUALITY OF FIXED JOINTS LIKE "BODY-BUSH" BY USING THE SEGMENTAL ELECTROMECHANICAL HARDENING

The paper presents the method of increasing the load capacity of the compounds with interference of segment electromechanical hardening of mating surfaces with the shaped bronze tool. Also it describes the method of implementation and presents the experiment  results of the decompressing efforts determination. 
Key words: connection with interference, electro-mechanical hardening, micro-relief, load capacity, decompressing efforts.

REFERENCES

1. Morozov A. V., Gorev N. N. Puti povysheniya nagruzochnoy sposobnosti soedineniy s natyagom // Materialy IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Agrarnaya nauka i obrazovanie na sovremennom etape razvitiya: opyt, problemy i puti ikh resheniya». – Ul'yanovsk : GSKhA im. P. A. Stolypina, 2012. — T. II. — pp. 117–123. 
2. Pat. 123368 Russian Federation, MPK V 29 D 30/12. Dorn dlya vyborochnoy elektromekhanicheskoy zakalki tsilindricheskikh otverstiy detaley / Morozov A. V., Gorev N. N.; zayavitel' i patentoobladatel' FGBOU VPO «Ul'yanovskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyaystvennaya akademiya imeni P. A. Stolypina». — № 2012129375/05 ; zayavl. 11.07.2012 ; opubl. 27.12.2012 , Byul. № 36. — 1 p. 
3. Pat. 123719 Russian Federation, MPK V 29 D 30/12. Dorn dlya vyborochnoy
elektromekhanicheskoy zakalki tsilindricheskikh otverstiy detaley / Morozov A. V., Gorev N. N., Rakhimov A. N.; zayavitel' i patentoobladatel' FGBOU VPO «Ul'yanovskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyaystvennaya akademiya imeni P. A. Stolypina». — № 2012130822/05 ; zayavl. 18.07.2012 ; opubl. 10.01.2013, Byul. № 1. — 1 p. 
4. Morozov A. V., Shamukov N. I., Gorev N. N. Isledovanie mikrotverdosti uprochnennykh uchastkov na poverkhnosti otverstiya sformirovannykh segmentnoy elektromekhanicheskoy zakalkoy // Materialy IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Agrarnaya nauka i obrazovanie na sovremennom etape razvitiya: opyt, problemy i puti ikh resheniya». — Ul'yanovsk : GSKhA im. P. A. Stolypina, 2012 — T. II. — pp. 104–109. 
5. Pat. 2305028 Russian Federation, MPK V23R 11/02 ; V23R 19/02 ; V 24 V 39/02. Sposob sborki detaley s natyagom / Federov S. K., Morozov A. V.; zayavitel' i patentoobladatel' FGBOU VPO «Ul'yanovskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyaystvennaya akademiya imeni P. A. Stolypina». — № 2005120254/02;  zayavl. 29.06.2005 ; opubl. 27.08.2007, Byul. № 24. — 4 p.

 

A. V. MOROZOV, PhD (Eng), associate professor 
Tel. 8 (8422) 55-95-97 
E-mail: а[email protected] 

N. I. SHAMUKOV
, senior lecturer 
E-mail: [email protected]

N. N. GOREV
, student 
Tel. 8-908-483-72-71 
E-mail: [email protected]

A. N. RAKHIMOV
, student 
Tel. 8-953-989-03-26 
E-mail: [email protected]
   

Tyurina S. A.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State University of Instrument Engineering and Informatics"

DILATANCY EFFECT USE FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF HYDRAJETTING METAL SURFACES CLEANING

The new technology of hydrajetting cleaning using the liquids with dilatancy effect is presented. The advantages of this technology and possible application areas are considered. 
Key words: hydrajetting cleaning, dilatancy, corrosion, metal, abrasive additives.

REFERENCES

1. Parsadanov V. G. Mekhanicheskie sposoby ochistki metallicheskikh poverkhnostey // Promyshlennaya okraska. — 2007. — № 3. — pp. 23–28. 
2. Krasheninnikov A. I. Reologicheskie yavleniya kak sredstvo dlya izmeneniya svoystv materialov // Materialy 23-go simpoziuma po reologii. — Valday , 2006. — pp. 43–47. 
3. Drits V. A., Kossovskaya A. G. Glinistye mineraly: silikaty, smeshanosloynye obrazovaniya. — M., 1990. — 211 p. 
4. Ovcharenko F. D. Issledovaniya v oblasti fiziko-khimicheskoy mekhaniki dispersiy glinistykh mineralov. — Kiev, 1965. — pp. 48–65. 
5. Pupchenkov G. S. Tekhnologiya gidroabrazivnoy chistki stal'nykh poverkhnostey s primeneniem novykh tekhnologiy i materialov // Praktika protivokorrozionnoy zashchity. — 2012. — № 4. — pp. 12–17. 
6. Tyurina S. A., Krasheninnikov A. I., Pupchenkov G. S. Ochistka poverkhnosti metallokonstruktsiy dilatantnymi zhidkostyami // Promyshlennaya okraska. — 2012. — № 6. —  pp. 20–22. 
7. Zhukovskiy V. M., Bushkova O. V. Impedansnaya spektroskopiya tverdykh elektroliticheskikh materialov. — Ekaterinburg : Ural'skiy gosudarstvennyy universitet im. A. M. Gor'kogo, 2000. — 35 p. 
8. Reinhard G., Rammelt U.  Anssagekraft und Anwendungsmglichkeiten der Impedansmebtechnik in der Korrosionschutzforschung // Korrosion. — 1984. — Bd. 15. — № 4. — pp. 175–193.

 

S. A. TYURINA, PhD (Eng), associate professor 
Tel. 8-906-754-79-69 
E-mail: [email protected]

AUTOMOBILE TRANSPORT

Ivanov S. A.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRAILER VEHICLES USING ENERGY STORAGE DEVICE

The use of energy storage devices in trailer vehicles enhances energy efficiency and reduces emissions into the atmosphere. The parameters of batteries efficiency in hybrid automobiles and electro mobiles are obtained. 
Key words: trailer vehicles, energy storage device, the internal combustion engine, batteries, electric vehicle, hybrid car.

S. A. IVANOV, PhD (Eng), associate professor 
Tel. 8-926-598-62-38 
E-mail: [email protected]

DETERMINATION OF EFFECTIVE AREAS OF SUPERCAPACITORS USE IN HYBRID MACHINE AND TRACTOR UNITS

It was found that the use of existing transmission schemes of hybrid towing vehicles is ineffective in the machine and tractor units because of low speeds. The authors investigated the use of a supercapacitor as a dynamic load compensator tractor operated machinery in carrying out agricultural operations. 
Key words: towing vehicle, tractor units, energy storage supercapacitor.

 

S. A. IVANOV, PhD (Eng), associate professor 
Tel. 8-926-598-62-38 
E-mail: [email protected]

Ivanov S. A.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

DETERMINATION OF EFFECTIVE AREAS OF BATTERY USE IN HYBRID AND ELECTROMOBILE TRAILER VEHICLES

The efficiency of operation of the hybrid trailer and electric vehicles is determined by the right choice of transmission scheme and the type of battery. As a result, we obtained a map of areas of effective use of various types of lithium batteries for towing vehicles. 
Key words: battery, voltage characteristics, state of charge, current, charge, discharge.

 

S. A. IVANOV, PhD (Eng), associate professor 
Tel. 8-926-598-62-38 
E-mail: [email protected]