THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
JOURNAL

Content

ECONOMIC ISSUES

Pirogova O. E., Zasenko V. E.

FORMATION ISSUES OF TRADING SYSTEMS BY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEMS

Shirshova L. S.

Koshel' N. V.

MARKETING INFLUENCE ON THE MANAGEMENT SUBJECTS MARKET BEHAVIOR AS A PART OF EXCHANGE REPRODUCTION

Omel'chenko V. O.

THE BALANCED SCORECARD — A BASIS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS ORGANIZATION

Zhevlatova P. N.

EVALUATION OF PUBLIC PERFORMANCE OF ELECTRICITY SERVICES PROJECT CONSIDERING THE GOVERNMENTAL SUPPORT

Mirzoev F. M.

THE AIRCRAFT INDUSTRY IS THE MOST IMPORTANT COMPONENT OF THE TRANSPORT SECTOR OF AZERBAIJAN

AGRICULTURAL ECONOMICS

Skachkova S. A.

ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

KHalygova N. Sh.

IMPROVING REGULATION MECHANISM OF AGRICULTURAL MARKET IN THE MODERN CONDITIONS

Abbasova M. M.

THE BASIC DIRECTIONS OF AGRARIAN MARKET DEVELOPMENT IN THE NAKHCHIVAN AR

Osmanov F. T.

[TRANSLATE TO ENGLISH:] СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

SOCIAL AND LABOR RELATIONS

Shvetsova O. A. Ozherel'ev V. N. Ozherel'eva M. V.

SOCIAL INVESTMENT AS A FACTOR OF SUSTAINABLE TERRITORY DEVELOPMENT

Lapshina G. V., Lapshin Yu. A.

Zhyrnov A. v.

ANALYSIS OF STAFFING OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN ULYANOVSK REGION

MANAGEMENT

Katkov Yu. N.

[TRANSLATE TO ENGLISH:] REALISATION OF OPTIMISATION PROBLEMS IN THE ACCOUNT MANAGEMENT SYSTEM BY MEANS OF GENETIC ALGORITHMS

AUTOMATION AND ELECTRIFICATION

Butorin V. A. Vovdenko K. P.

POSSIBILITIES OF SIMULATION MODELING OF MECHANIZED PROCESSES IN RECLAMATION CONSTRUCTION

Podhvatilin I. M. Evgrafov V. A. Novichenko A. I

POSSIBILITIES OF SIMULATION MODELING OF MECHANIZED PROCESSES IN RECLAMATION CONSTRUCTION

AUTOMOBILE TRANSPORT

Pryvalenko A. V. Krasnaya L. v. Nazarova T. I. Kletsov D. I.

Dunaev S. V.

Pulyaev N. N.

THE STUDY ON OXIDIZABILITY OF LUBRICATING OILS BASES

Varnakov V. V. Varnakov V.D.

Platonov A. V.

METHOD AND SYSTEM FOR ESTIMATING STABILITY OF THE QUALITY OF BIOFUELS FOR DIESEL ENGINES

Chepurin A. V. Efimov A. S.

ANALYSIS OF TRUCK OIL CONSUMPTION AND WAYS OF REFUELING COMPLEX MODERNIZATION

HUMAN SCIENCES

G. Shiralieva

GLOBAL TOPICS EMBODIMENT IN THE ART OF NAKHCHIVAN POETS

GLOBAL TOPICS EMBODIMENT IN THE ART OF NAKHCHIVAN POETS

ISAAC ASIMOV AND SCI-FI IN AMERICAN LITERATURE OF XX CENTURY

ECONOMIC ISSUES

Pirogova O. E., Zasenko V. E.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Saint Petersburg Trade and Economic University"

FORMATION ISSUES OF TRADING SYSTEMS BY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEMS

The problems of sustainable development management of trading systems are considered. The system of cost indicators, which takes into account the trading system's life cycle stage, is presented.  
Keywords: enterprise trade, sustainable development, value based management, criteria value growth.


REFERENCES


1. Naumenko E. E. Problemy upravleniya ustoychivym razvitiem predpriyatiya v sovremennoy ekonomike // Mikroekonomika. — 2008. — № 8. 
2. Ugol'nitskiy G. A. Ustoychivoe razvitie organizatsiy. Sistemnyy analiz, matematicheskie modeli i informatsionnye tekhnologii upravleniya. — M. : Izdatel'stvo fiziko-matematicheskoy literatury,  
2011. — 320 p.
3. Upravlenie korporativnymi izmeneniyami po kriteriyu ustoychivosti: monografiya / Pod red. Yu. P. Aniskina. — M. : Omega-L, 2009. — 404 p.
4. Teplova T. V. Finansovyy menedzhment: upravlenie kapitalom i investitsiyami: uch. dlya vuzov. — M. : GU VShE, 2000. 
5. Kudina M. V. Teoriya stoimosti kompanii. — M : ID «Forum»: INFRA-M, 2010. — 368 p.
6. Ferni Dzh., Ferni S., Mur K. Printsipy roznichnoy torgovli. — M. : ZAO «Olimp-Biznes», 2008. — 416 p. 
7. Bocharov V. V., Samsonova I. N., Makarova V. A. Upravlenie stoimost'yu biznesa: uch. posobie. — SPb. : SPbGUEF, 2008. — 173 p.


O. E. PIROGOVA, PhD (Econ), associate professor
Tel. 8-964-334-01-67

E-mail: [email protected]
V. E. ZASENKO,
PhD (Econ), professor
Тел. 8-921-934-12-53

E-mail: [email protected]

Shirshova L. S.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Volga State University of Technology"

Koshel' N. V.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Rostov State University of Economics"

MARKETING INFLUENCE ON THE MANAGEMENT SUBJECTS MARKET BEHAVIOR AS A PART OF EXCHANGE REPRODUCTION

The article reviews basic approaches to the understanding of market functioning that is set out in academic publications and textbooks. It establishes the importance of examining the behavior of all agents of certain markets, which is conditioned on a special mechanism for their functioning. It has been determined that the market of banking services and accordingly, banking marketing, constitute a priority area in the implementation of the reproductive approach, taking into account the specifics of such area problems of its post — crisis development and continued threat of crisis recurrence.  
Key words: market behavior, marketing reproduction, marketing influence.

 REFERENCES

1. Khaluev K. A. Marketing otnosheniy — sovremennyy podkhod v rabote banka s klientami // Marketing. — 2002. — № 5 (66). — pp. 44–55.  
2. Gerbert A. S. Ratsional'nost' kak protsess i produkt myshleniya // THESIS. — 1993. — Vyp. 3. — pp. 16–38.  
3. Bekker G. Ekonomicheskiy analiz i chelovecheskoe povedenie // THESIS. — 1993. — Vyp. 1. — pp. 24–40. 
4. Mizes L. Chelovecheskaya deyatel'nost' / per. A. Kuryaeva. — 3-e izd. — M. : Sotsium, 2005. — 875 p. 
5. Williamson Oliver I. Povedencheskie predposylki sovremennogo ekonomicheskogo analiza // THESIS. — 1993. — Vyp. 3. — pp. 39–49. 
6. Finansovaya termodinamika: novye podkhody v issledovanii mirovoy finansovoy sistemy / N. G. Kuznetsov [i dr.] // Finansovye issledovaniya. — 2010. — № 3. — p. 3. 
7. Radaev V. V. Rynok kak ideal'naya model' i forma khozyaystva // Sotsiologicheskie issledovaniya. — 2003. — № 9. — pp. 18–29. 
8. Kostoglodov D. D., Ivanchenko O. V. Marketing dolgosrochnykh partnerskikh otnosheniy v bankovskoy sfere. — Rostov n/D , 2009. — 149 p. 
9. Odintsova M. I. Institutsional'naya ekonomika. — M. : GU–VShE, 2008. — 397 p.
10. Keyns Dzh. M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. — M. : Progress, 1978.
11. Sazhina M. A., Chibrikov G. G. Ekonomicheskaya teoriya. — 2-e izd., pererab. i dop. — M. : Norma, 2007. — 672 p. 
12. Beyker M. Dzh. Teoriya marketinga. — SPb. : Piter, 2002. — 406 p.
13. Aleshina I. V. Povedenie potrebiteley. — M. : FAIR-PRESS, 1999. — 384 p.
14. Fed'ko V. P., Diyanova S. N. Diversifikatsiya loyal'nosti potrebiteley roznichnykh torgovykh setey: monografiya / Pod nauchnoy red. prof. V. P. Fed'ko. — M. : Dashkov i K , «Nauka-Press», 2011. — 217 p. 
15. Bagiev G. L., Tarasevich V. M., Ann Kh. Marketing. — M. : Ekonomika. 1999. — 703 p.
16. Gromova O., Latfullin G. R. Organizatsionnoe povedenie. — SPb. : Piter, 2004. — 432 p.

 

Koshel' N. V., PhD (Econ)
Tel. 8-916-255-37-47 
E-mail: [email protected]


Omel'chenko V. O.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Rostov State University of Economics"

THE BALANCED SCORECARD — A BASIS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS ORGANIZATION

The paper deals with basic statements and a mechanism of development and introduction of balanced scorecard of business organization. The author shows that their use is directed towards realisation of performance efficiency reserves. 
Key words: business organization, balanced scorecard, mission, strategy, efficiency.

REFERENES

1. Kaplan R. S., Norton D. P. Sbalansirovannaya sistema pokazateley. Ot strategii k deystviyu; Per. s angl. — 2-e izd., ispr. i dop. — M. : ZAO «Olimp-Biznes», 2003. — 282 p. 
2. Krylov S. I. Razvitie metodologii analiza v sbalansirovannoy sisteme pokazateley. — M. : Finansy i statistika, 2010. — 152 p.  
3. Marks K., Engel's F. Kapital. — 2-e izd. — T. 46. — Ch. 2.
4. Savel'eva N. A. Strategicheskiy menedzhment: uchebnik dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti 080507.65 — Menedzhment organizatsii. — Rostov-n/D : Feniks, 2012. — 382 p.

 

Omel'chenko V. O., postgraduate student
 Tel. 8-952-57-301-48 

Zhevlatova P. N.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State University of Environmental Engineering"

EVALUATION OF PUBLIC PERFORMANCE OF ELECTRICITY SERVICES PROJECT CONSIDERING THE GOVERNMENTAL SUPPORT

The article suggests the mechanism of research of public efficiency of the investment project of the electrical power sphere on the example of construction of overhead power transmission line 500kV substation Angara — substation Kamala-1.
Key words: public efficiency, investments, the investment project, electricity sector, the social discount rate, environmental externalities, risk analysis. 


ZHevlatova P. N., postgraduate student
Tel. 8 (495) 221-52-74, доб. 3134, 8-916-105-68-52 
E-mail: [email protected]

Mirzoev F. M.

Azerbaijan National Academy of Aviation

THE AIRCRAFT INDUSTRY IS THE MOST IMPORTANT COMPONENT OF THE TRANSPORT SECTOR OF AZERBAIJAN

The article describes the features of the transport infrastructure development of Azerbaijan's economy. It is noted that the development of the transport sector falls behind the growth in traffic. It is proven that the geographical location allows Azerbaijan to integrate into the world economy, and the transport sector to have a large share in the country's economy. 
Key words: transport sector, transport infrastructure, investment, air transport, air freight.

 

Mirzoev F. M.
Tel. (+99450) 613-13-21 
E-mail: [email protected]


AGRICULTURAL ECONOMICS

Skachkova S. A.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State University of Environmental Engineering"

ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Providing the conditions for sustainable development of agricultural production includes addressing cleaner production and implementation of environmental management systems on farms. Development of agriculture as a whole depends on the innovation component, based on the use of information and communication technology that takes into account greening of agricultural production. 
Key words: sustainable development, agricultural production, greening, infrastructure, Environmental Management System, innovation, Information and communication technologies, Center for Technology Transfer.

REFERENCES 

1. Aydarov I. P. Melioratsiya i rekul'tivatsiya, ekologiya // Prirodoobustroystvo. — 2012. — № 3. — pp. 10–11.  
2. Prirodoobustroystvo / A. I. Golovanov [i dr.]; pod red. A. I. Golovanova. — M. : KolosS, 2008. — 28 p.
3. Russkova E. G. Infrastruktura rynochnoy ekonomiki: metodologiya sistemnogo issledovaniya. — Volgograd : Volgogradskoe nauchnoe izdatel'stvo, 2006. 
4. Kalashnikov V. P. Problemy vnedreniya i sertifikatsii sistemy ekologicheskogo menedzhmenta na rossiyskikh predpriyatiyakh / Ekologizatsiya ekonomicheskogo razvitiya: regional'nyy aspekt:  
monografiya / Pod red. d.e.n. S. A. Skachkovoy. — M. : Izdatel'skiy dom «Finansy i kredit», 2008. — pp. 25–33.  
5. Inshakov O. V. Teoriya faktorov proizvodstva v kontekste ekonomiki razvitiya: nauchn. dokl. na Prezidiume MAON (Moskva, 29 noyabrya 2002 g.). — Volgograd : Izd-vo VolGU, 2002. 

 

Skachkova S. A., PhD (Eng), professor
Tel. 8-909-652-37-29, e-mail: [email protected]

KHalygova N. Sh.

Azerbaijan Scientific Research Institute of Economics and Agricultural Management

IMPROVING REGULATION MECHANISM OF AGRICULTURAL MARKET IN THE MODERN CONDITIONS

State food security greatly depends on agricultural market efficiency. Formation of effective agricultural market guarantees provision of food production and of links establishment between producers and consumers of agricultural products. 
Key words: agricultural market, regulation, agriculture, competitiveness, pricing policies.

REFERENCES 


1. Verdiev A. Ch., Garaev I. Sh. Ekonomicheskie problemy formirovaniya agrarnogo rynka. — Baku : Shirvanneshr, 2000. — 256 p. 
2. Atashov B. Kh. Aktual'nye problemy prodovol'stvennoy bezopasnosti. — Baku : Elm, 2005. —336 p. 
3. Salakhov V. S. Problemy gosudarstvennogo regulirovaniya agrarnoy sfery. — Baku : Nurlar, 2005. — 504 p. 
4. Perbo M. Mezhdunarodnye ekonomicheskie, valyutnye i finansovye otnosheniya / per. s frants; pod red. N. S. Babintsevoy. — M. : PROGRESS, 1994. — 496 p. 

 

KHalygova N. Sh., postgraduate student
Tel. (+99450) 371-62-54, (+99412) 568-47-14 
E-mail: [email protected]


Abbasova M. M.

Nakhchivan State University, Azerbaijan

THE BASIC DIRECTIONS OF AGRARIAN MARKET DEVELOPMENT IN THE NAKHCHIVAN AR

In the article economic perspective of the use of potential resource in the agriculture is surveyed, basic directions of agricultural market and economic potential of Nakhchivan AR is analyzed. 
Key words: economic, agriculture, agrarian reforms, private sector, financial resources.

 REFERENCES 


1. Abbasov I. D. Sel'skoe khozyaystvo Azerbaydzhana. — Baku : Nauka i obrazovanie, 2010. — 592 p.
2. Alirzaev A. G. Programma i kontseptsiya ekonomicheskogo razvitiya Azerbaydzhana. — Baku : Elm, 1999. — 104 p.

3. Abbasov T. A. Resursnyy potentsial sel'skogo khozyaystva i regional'nye problemy ego effektivnogo ispol'zovaniya. — Baku : Elm, 1999. — 45 p. 
4. Ibragimov I. G. Aktual'nye problemy agrarnoy ekonomiki. — Baku : Elm, 2002. — 120 p.

 

Abbasova M. M., postgraduate student
Tel. (+99450) 434-97-90 
E-mail: [email protected]

Osmanov F. T.

Azerbaijan Scientific Research Institute of Economics and Agricultural Management

[TRANSLATE TO ENGLISH:] СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

In this article the current situation of the milk products market in the country is studied, factors, affecting trading volumes of milk product, are investigated and the average monthly income for milk products have been analyzed. 
Key words: milk products, the average monthly income, needs, production, consumption rate.

REFERENCES

1. Salakhov S. V. Problemy gosudarstvennogo regulirovaniya agrarnoy sfery. — Baku : Nurlar, 2007. — 504 p. 
2. Abbasov A. F. Prodovol'stvennaya bezopasnost'. — Baku : Nasir, 2007. — 602 p.

 

Osmanov F. T., postgraduate student
E-mail: [email protected]

SOCIAL AND LABOR RELATIONS

Shvetsova O. A. Ozherel'ev V. N. Ozherel'eva M. V.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Bryansk State Agricultural Academy" 

SOCIAL INVESTMENT AS A FACTOR OF SUSTAINABLE TERRITORY DEVELOPMENT

The most perspective directions of nonagricultural employment of inhabitants of the village and multiplicative effect are revealed. 
Key words: rural territories, employment, investment, multiplicative effect, sustainable  development.

REFERENCES

1. Kan R. Svyaz' investitsiy domokhozyaystv i bezrabotitsy / per. s angl. — M. : Yuniti, 2004. — 228 p.
2. Keyns Dzh. M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. — M. : Gelios ARV, 2002. — 352 p.
3. Lebed'ko E. Ya., Kislova E. N., Torikov V. E. Sel'skiy turizm — novyy shans dlya vozrozhdeniya i razvitiya sela: uch. posobie. — Bryansk : Izd-vo BGSKhA, 2011. — 256 p. 
4. Yalovenko Ya. V. Osobennosti funktsionirovaniya rynka molochnykh produktov i obosnovanie perspektiv ego razvitiya: dis. … kand. ekon. nauk : 08.00.05 / Yalovenko Yana Viktorovna. — Bryansk , 2011. — 163 p.
5. Podobay N. V. Obosnovanie napravleniy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya krest'yanskikh (fermerskikh) khozyaystv: dis. … kand. ekon. nauk : 08.00.05 / Podobay Natal'ya Vasil'evna. — Bryansk , 2012. — 170 p.

 

Shevetsova O. A. senior lecturer Теl. 8-953-272-96-33 
E-mail: [email protected]

Ozherel'ev V. N.  
PhD (Agr), professor Теl. 8 (48341) 2-46-56, 8-906-502-68-70 
Ozherel'eva M. V.  PhD (Econ), professor Теl. 8 (48341) 2-43-21, 8-920-601-40-71 
E-mail: [email protected]


Lapshina G. V., Lapshin Yu. A.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education Ulyanovsk State Agricultural Academy named after P. A. Stolypin"

Zhyrnov A. v.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

ANALYSIS OF STAFFING OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN ULYANOVSK REGION

The dynamics of the number of workers in the agricultural organizations of the Ulyanovsk region in the last six years in total, as well as for the other categories, including education and age are analysed.
Key words: agriculture, personnel ensure tion, education, age.


Lapshina G. V. PhD (Econ), associate professor Теl. 8 (84231) 5-02-55 
 E-mail: [email protected]

Lapsin  Yu. A.
PhD (Eng), associate professor E-mail: [email protected]
 Zhirnov A. V.
PhD (Econ), associate professor E-mail: [email protected]

MANAGEMENT

Katkov Yu. N.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Bryansk State University named after academician I. G. Petrovskiy"

[TRANSLATE TO ENGLISH:] REALISATION OF OPTIMISATION PROBLEMS IN THE ACCOUNT MANAGEMENT SYSTEM BY MEANS OF GENETIC ALGORITHMS

[Translate to English:] The article presents characteristics of genetic algorithm as an analytical method, which reflects the natural evolution of problem solving methods and mainly the problems of optimisation. The genetic algorithm usage is justified as an analytical method in the account management  system. The block diagram of its realisation is presented.
Key words: management account, genetic algorithm, mutation, modeling, business-project, target function, population.

REFERENCES

1. Katkov Yu. N. Upravlencheskiy uchet: genezis i sovremennye tendentsii razvitiya: monogra- fiya. — Bryansk : Ladomir, 2012. — 118 p.
2. Gladkov L. A., Kureychik V. V., Kureychik V. M. Geneticheskie algoritmy: uch. posobie. — 2-e  izd. — M. : Fizmatlit, 2006. — 320 p.
3. Holland J. Adaptation in natural and artificial systems. — Ann Arbor, MI. : University of Michigan Press, 1975.
4. Kognitivnaya biznes-analitika: uchebnik / Pod nauch. red. d-ra tekhn. nauk, prof. N. M. Abdi- kseeva. — M. : INFRA-M, 2011. — 511 p. 
5. Panchenko T. V. Geneticheskie algoritmy: uchebno-metodicheskoe posobie / Pod red. Yu. Yu. Tarasevicha. — Astrakhan' : AGU, 2007. — 214 p.
6. Shtovba S. D. Proektirovanie nechetkikh sistem sredstvami MATLAB. — M. : Goryachaya Liniya — Telekom, 2007. — 188 p.

 

Katkov Yu. N. PhD (Econ), associate professor

Теl. 8-920-607-49-99, e-mail: [email protected]

AUTOMATION AND ELECTRIFICATION

Butorin V. A. Vovdenko K. P.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Chelyabinsk State Agroengineering Academy"

POSSIBILITIES OF SIMULATION MODELING OF MECHANIZED PROCESSES IN RECLAMATION CONSTRUCTION

Theoretical expression of function of density of distribution of a resource of LED lamps is
received. For its realization it is necessary to carry out bench tests and determine the parameters
of distribution of speed of degradation of a light stream at a single operating time and an
indicator of degradation of this stream and establish parameters of distribution of initial value
of a light stream after the stabilization period by statistial analysis.
Key words: probabilistic and statistical model, LED lamps, light output, lifetime, the resource
density of the LED lamps.

REFERENCES

1. Nikiforov S. G. Issledovanie parametrov semeystva svetodiodov Cree XLamp // Komponenty i  tekhnologii. — 2006. — № 11. — pp. 42–49.
2. Polishchuk A. G., Turkin A. N.  Degradatsiya svetodiodov na osnove geterostruktur natriya galliya i ego tverdykh rastvorov // Svetotekhnika. — 2008. — № 5. — pp. 44–46.
3. Druzhinin G. V. Nadezhnost' avtomatizirovannykh proizvodstvennykh sistem. — 4-e izd., pererab. i dop. — M. : Energoatomizdat, 1986. — 480 p.
4. Kotelenets M. F., Kuznetsov N. A. Ispytaniya i nadezhnost' elektricheskikh mashin. — M. : Vysshaya shkola, 1988. — 232 p.
5. Venttsel' E. S. Teoriya veroyatnostey. — M. : Vysshaya shkola, 1998. —576p.

 

Butorin V. A. PhD (Eng) Теl. 8 (351) 263-22-54 
E-mail: [email protected]

Vovdenko K. P.
postgraduate student

Podhvatilin I. M. Evgrafov V. A. Novichenko A. I

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Moscow State University of Environmental Engineering"

POSSIBILITIES OF SIMULATION MODELING OF MECHANIZED PROCESSES IN RECLAMATION CONSTRUCTION

The issues of imitating modelling of technological process of construction of the closed irrigating network are considered, ways the of dealing with opimisation problems in acquisition of a technological complex are offered, results of computer experiments are presented.
Key words: irrigating networks, imitating modelling, technological complexes of machines,  optimization of technological process, meliorative construction.

REFERENCES

1. Federal'naya tselevaya programma «Razvitie melioratsii zemel' sel'sko khozyaystvennogo  naznacheniya Rossii na 2014–2020 gody». — M. , 2013.
2. Rudakov I. V. Lektsii po metodam modelirovaniya. — M. : MGTU im. N. E. Baumana, 2006.
3. Informatsionnye tekhnologii i upravlenie predpriyatiem / V. V. Baronov [etc.] — M. : Kompaniya  AyTi, 2009. — 328 p.
4. Rand Model Designer. Rukovodstvo pol'zovatelya. — Rand-Service Ltd., 2012.
5. Zaydel'man F. R. Melioratsiya pochv: uchebnik. — M. : Izd-vo MGU, 2003. —448 p.


Podkhvatilin I. M. assistant
Теl. 8-926-161-66-32 
E-mail: [email protected]

Evgrafov V. A.
PhD (Eng), professor

Теl. 8 (499) 976-20-73 
Novichenko A. I.
PhD (Eng), associate professor
Теl. 8-903-002-17-48 
E-mail: [email protected]

AUTOMOBILE TRANSPORT

Pryvalenko A. V. Krasnaya L. v. Nazarova T. I. Kletsov D. I.

Federal Autonomous Establishment «The 25th State Research Institute
of Chemmotology of the Ministry of Defense of the Russian Federation»

Dunaev S. V.

Federal State Unitary Enterprise "Scientific Research Institute of Standardization and Unification"

Pulyaev N. N.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

THE STUDY ON OXIDIZABILITY OF LUBRICATING OILS BASES

The results of the study of lubricating oils bases oxidation are described. The results of the  analysis of IR spectra of samples are presented.
Key words: lubricating oils bases, oxidation, oxidizability, absorption band, the integrated  area of absorption, oxidation products, oxidation coefficient, the rate of oxidation.

REFERENCES

1. Issledovaniya okisleniya slozhnogo efira pentaeritrita i SZhK fraktsii S5 — S9 metodom IK– spektroskopii / G. G. Kotova [i dr.] // Khimiya i tekhnologiya topliv i massy. — 1979. — № 1. — pp. 27–29.
2. Sakurai T., Hironaka S. Bull. Jap.Petrol.Inst. — 1976. — V. 18. — № 1. — pp. 1–8.
3. Kineticheskie zakonomernosti okisleniya dikaprilata dietilenglikolya i tetravalerata pentaeri- trita / G. G. Agliullina [i dr.] // Neftekhimiya. — 1976. — T. 16 — № 2. — pp. 262–268.
4. Nakanisi K. Infrakrasnye spektry i stroenie organicheskikh soedineniy / per. s angl. — M. : Mir, 1965 — 590 p.
5. Tsvetkov O. N. Poli-α-olefinovye masla: khimiya, tekhnologiya i primenenie. — M. : Tekhnika, TUMA GRUPP, 2006. — 192 p.
6. Mukhin A. A., Kashchitskaya V. Yu., Potapova S. A. Laboratornyy metod otsenki  ekspluatatsionnykh svoystv smazochnykh masel dlya gazoperekachivayushchikh agregatov // Khimiya i tekhnologiya topliv i massy. — 2008. — № 3. — pp. 54–56.
7. Klaman D. Smazki i rodstvennye produkty / per. s angl. — M. : Khimiya, 1988. — 488 p

Privalenko A. N.  PhD (Eng), associate professor
Теl. 8 (499) 141-97-37, 8-916-386-44-19 
Krasnaya L. V.
PhD 
Nazarova T. I. PhD 
Kletsov D. I.
engineer
Теl. 8 (499) 141-97-52 

Dunaev S. V.
PhD (Mil)
Pulyaev N. N. PhD (Eng), associate professor

 Теl. 8 (499) 976-09-57 
 E-mail: [email protected]


Varnakov V. V. Varnakov V.D.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Ulyanovsk State University"

Platonov A. V.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Ulyanovsk State Agricultural Academy"

METHOD AND SYSTEM FOR ESTIMATING STABILITY OF THE QUALITY OF BIOFUELS FOR DIESEL ENGINES

The paper considers the problems of efficiency increase of internal combustion engines and 
problems of biofuel purification. The quality evaluation tool and method of fuel preparation
are suggested. The calculations were done and the rational design and operational parameters
of cylindric hydrocyclone were determined.
Key words: biofuels, diesel engine operation, the calculation of the parameters of cylindric
hydrocyclone.

REFERENCES

1. Varnakov V. V., Varnakov D. V. Primenenie nanotekhnologiy elektromagnitnoy ochistki  i obrabotki topliva dlya povysheniya effektivnosti funktsionirovaniya dvigateley // Trudy Khmezhdunarodnoy konferentsii «Opto-, nanoelektronika, nanotekhnologii i mikrosistemy». — Ul'yanovsk : UlGU, 2008. 
2. Izmenenie uglevodorodnogo sostava topliva v rezul'tate elektromagnitnoy obrabotki / V. D.  Varnakov [i dr.] // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2009. — № 1. — pp. 58–63.
3. Uluchshenie ekspluatatsionnykh svoystv uglevodorodnykh topliv na osnove rezonansnogo  kreging-protsessa kak sposob povysheniya effektivnosti raboty dvigatelya / V. V. Varnakov [i dr.] // Remont, vosstanovlenie, modernizatsiya. — 2009. — № 6. — pp. 20–24.
4. Varnakov V. V., Varnakov D. V., Platonov A. V. Podgotovka i kontrol' kachestva biotopliva v  dvigatelyakh vnutrennego sgoraniya // Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 
s mezhdunarodnym uchastiem «Aktual'nye problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya». —  Ul'yanovsk : UlGU, 2010. — pp. 30−32.
5. Varnakov V. V., Varnakov D. V., Platonov A. V. Obosnovanie sposoba operativnogo kontrolya  kachestva biotopliva // Trudy KhIII Mezhdunarodnoy konferentsii «Opto-, nanoelektronika, nanotekhnologii i mikrosistemy». — Ul'yanovsk : UlGU, 2011. — pp. 380−381.

 

V. V. Varnakov, PhD (Eng), professor

Varnakov D. V. PhD (Eng), associate professor
Теl. 8-950-882-34-63 
E-mail: [email protected]

Platonov A. V. 

Chepurin A. V. Efimov A. S.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education
"Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

ANALYSIS OF TRUCK OIL CONSUMPTION AND WAYS OF REFUELING COMPLEX MODERNIZATION

The paper presents the results of analysis of consumption of different types of fuels in the federal  regions of Russia and companies of different areas of production.
Key words: refueling complex, gas station, gasoline, diesel fuel, oil products.

REFERENCES

1. Anferov V. V., Kovalenko V. G., Rementsov A. N. Tekhnicheskaya osnashchennost' i personal v  sistemakh nefteproduktoobespecheniya: uch. posobie. — M. : Metranpazh, 2006. — 448 p.
2. Birzha innovatsionnykh resheniy [Electronic resource]. — Rezhim dostupa: solex-un.ru energo/reviews/avtomobilnyy-transport.
3. Povyshenie effektivnosti raboty neftekhozyaystv v APK / S. A. Nagornov i [dr.]. — M. : FGNU
«Rosinformagrotekh», 2008. — 168 p.

 

A. V. CHEPURIN, PhD (Eng), associate professor
E-mail: [email protected]

A. S. EFIMOV, postgraduate student 
Теl. 8 (495) 977-24-10,

HUMAN SCIENCES

G. Shiralieva

Nakhchivan Pedagogical Institute, Azerbaijan

GLOBAL TOPICS EMBODIMENT IN THE ART OF NAKHCHIVAN POETS

The paper presents the features of Azerbaijan poet Kamala Agayeva lyrics.
Key words: lyrical works, feelings, thoughts, Turkey, countries relationship.

 

Shiralieva G. postgraduate student
Теl. (+99470) 745-05-44 
E-mail: [email protected]

GLOBAL TOPICS EMBODIMENT IN THE ART OF NAKHCHIVAN POETS

Sh. Ya. KURBANOVA, postgraduate student
Nakhchivan State University, Azerbaijan

ISAAC ASIMOV AND SCI-FI IN AMERICAN LITERATURE OF XX CENTURY

The article describes the creative way of the famous American writer Isaac Asimov and his  science fiction novels.
Key words: fiction, robot, science fiction, novel

REFERENCES 


1. Khalilov R. Vnimanie nachinaetsya vek aneroidov // Azerbaydzhan. — 1982. — № 1. — pp. 169–170.
2. Agaev Z. Bespredel'nost' khudozhestvennogo talanta // Literatura i iskusstvo. — Baku, November 10 2000.

 

Kurbanova Sh. Ya. postgraduate student

Теl. (+99450) 634-88-33 
E-mail: [email protected]