THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
JOURNAL

ECONOMIC ISSUES

Shishkin V. V., Shishkin V. I., Kudryavtseva G. V.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Saint Petersburg State University"

SYSTEM-CYBERNETIC APPROACH TO THE SMALL AND MEDIUM BUSINESS NANO-ECONOMICS

New scientific paradigm of small and medium business development, based on nanoeconomics features, combining system-cybernetic approach with quantization system theory of academician K. V. Sudakov vital functions is proposed.
Key words: nano-economics, system-cybernetic quantization, system cyberquantum, economic
functional system.

REFERENCES

1. Anokhin P. K. Kibernetika funktsional'nykh sistem // Izbr. tr. — M. : Meditsina, 1998. — 400 p.
2. Funktsional'nye sistemy organizma / Pod red. K. V. Sudakova. — M. : Meditsina, 1987. — 432 p.
3. Andrianov V. D. Evolyutsiya osnovnykh kontseptsiy regulirovaniya ekonomiki ot teorii
merkantilizma do teorii samoregulyatsii. — M. : Ekonomika, 2008. — 326 p.
4. Shishkin V. V. Strategicheskoe upravlenie parametricheskoy ustoychivost'yu predpriyatiy
torgovli: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk : 08.00.05 / Shishkin Viktor Viktorovich. — SPb. : FGBOU
VPO «Sankt-Peterburgskiy torgovo-ekonomicheskiy institut», 2011. — 22 p.
5. Abdeev R. F. Filosofiya informatsionnoy tsivilizatsii Sistemno-kiberneticheskiy podkhod
i prichinno-sledstvennye svyazi // Biblioteka «Polka bukinista». — M. : Vlados , 1994. — 336 p.
6. Kleyner G. B. Nanoekonomika i teoriya firmy // Vestnik VGU. — Ser. «Ekonomika i upravlenie». —
2004. — № 2. — pp. 99−123.
7. Dmitriev G. Tri prioritetnykh stsenariya // Ekspert. — 2012. — № 38. — pp. 24−25.

 

Viktor Shishkin, PhD (Econ)
Тel. 8-812-428-45-08
E-mail:[email protected]
Viktor Shishkin, PhD (Med), professor
Kudryavtseva Galina, PhD (Bio), professor

 

 

 

Nefedov B. A.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

Khohrina O. M.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Bryansk State Agricultural Academy"

INTEGRAL INDICATOR OF FUNCTIONAL EFFICIENCY OF AGRICULTURAL COMPANIES TRACTOR FLEET

The methodology of an assessment of efficiency of functioning of the machine-tractor park of the agricultural enterprises is developed and tested on the basis of an integrated index.
Keywords: efficiency, mashine-tractor park, integrated index.

 

Boris Nefedov, PhD (Eng), professorТеl. 8-926-132-04-09Hohrina Oksana, senior lecturТеl. 8-910-337-05-80E-mail: [email protected]

Kolosov D. V., Sorokin V. S.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Russian State Agrarian University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

Vodolazskiy S. V.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin"

REQUIREMENT EVALUATION OF AGRICULTURAL COMPANIES IN THE INVESTMENTS ON EXAMPLE OF OMSK REGION

Promising basic parameters of potentially effective agrarian formation were determined. Revealed fact of mathematic modeling of resource balance optimization problem. Presented the results of optimization models decision and indicators of agricultural companies
activities in Omsk region, allowing to determine the required financial sources for the basic working capital.
Key words: investments, agricultural companies, company features, balanced resource potential, optimization model.

 

Dmitry Kolosov, postgraduate student
Теl. 8-916-403-00-14
E-mail: [email protected]
Vladimir Kolosov, PhD (Econ), professor
Vodolazsky Sergey, PhD (Econ), professor

Suleymanov N. Kh.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Agroengineering University named after V. P. Goryachkin"

EFFECT OF AGRIBUSINESS SIZE ON THE NEED OF COMBINE HARVESTERS

The paper presents evaluation of agribusiness size influence on the need of combine harvesters in Russian Federation, European and American countries. Obtained geographic and static dependability, justified the level of combine harvesters security for the various Russian economies.
Key words: agricultural production, combine harvesters, fleet, capacity, need for harvesters, performance, machinery use efficiency.

REFERENCES

1. Agropromyshlennyy kompleks Rossii v 2010 godu. — M. : MSKh RF, 2011. — 543 p.
2. Dragaytsev V. I., Alekseev K. I. Osnashchennost' zernouborochnymi kombaynami sel'skogo
khozyaystva Rossii i zarubezhnykh stran. — M. : Dialog-Media, 2006. — 73 p.
3. Kushnarev L. I. Organizatsiya ispol'zovaniya mashinno-traktornogo parka v MTS: monografiya.
— M. : OOO «UMTs «Triada», 2012. — 212 p.

 

Nariman Suleymanov, PhD (Eng)
Теl. 8-915-000-00-25
E-mail: [email protected]

Nikulin N. A.

Federal State Budgetary Establishment of Higher Professional Education "Moscow State Engineering University"

PROBLEMS OF INNOVATIVE BUSINESS

The paper describes the problems of innovative business development.
Key words: innovative business, machine fleet, innovative activity.

 

Nikita Nikulin, postgraduate student
Теl. 8-903-715-45-45, e-mail: [email protected]

THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT