THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
JOURNAL

Economic issues

Taranov P., Panasyuk A.

Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Azov and Black Sea State Agroengineering Academy»

PROTECTION OF RUSSIAN AGROFOOD MARKET IN CONTEXT OF RUSSIA’S INTEGRATION IN THE WORLD ECONOMY

The paper considers a degree of protection of the internal agrofood market in Russia in a context of integration of Russian agrarian sector into the world agrofood sphere. The authors attempt to reveal conformities between provisions of the Doctrine of Food Safety and conditions of Russia’s integration in the World Trade Organization.

Key words: protection of internal agrofood market, food independence, agriculture state regulation, agrarian protectionism.

Reference

1. The Unrelenting Pressure of Protectionism: The 3rd GTA Report. A Focus on the Asia-Pacific Region / Edited by Simon J. Evenett. — London: Centre for Economic Policy Research, 2009. — P. 112–146.
2. Rossiyskoe zerno — strategicheskiy tovar XXI veka / A. v. Gordeev, v. A. Butkovskiy, A. I. Altukhov. — M. : DeLi print, 2007. — 480 s.
3. World Tariff Profiles 2008 / World Trade Organization and International Trade Centre UNCTAD/WTO 2008. — Geneva, 2008. — P. 58–76.
4. Soglashenie po sel’skomu khozyaystvu Urugvayskogo raunda GATT i vliyanie vstupleniya Rossii v VTO na agroprodovol’stvennyy sektor / E. Serova, N. Karlova // Torgovaya politika i znachenie vstupleniya v VTO dlya razvitiya Rossii i stran SNG; [pod red. Devida G. Tarra]. — M. : Izd-vo «Ves' Mir», 2006. — S. 304–319.
5. Doktrina prodovol’stvennoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii (proekt) // EKOS-inform. — 2008. — № 1. — S. 10–24.

Pavel Taranov, PhD (Econ), associate professor, Department «Economy and Management», Deputy Dean
Tel. 8 (86359) 4-38-96, 3-49-38
Anatoly Panasyk, assistant professor, Department «Economy and Management»
Tel. 8 (86359) 4-38-96

Rustamov A., Abbasova M.

Nakhichevan State University, the Azerbaijani Republic

SPECIFIC FEATURES OF AGRARIAN SECTOR LONG-TERM DEVELOPMENT

The agrarian sector plays an important role in meeting the population requirements in food products, and the industry requirements in raw materials. It is characterized by multifunctionality and some specific features. To provide long-term development of agriculture in modern conditions, it is necessary to base on the following grounds: satisfying requirements in food products alongside with the population growth due to continuous local manufacturing, taking measures against agricultural population resettlement to urban areas, stabilizing prices in the food market, raising competitiveness of agriculture, protecting environment, improving land fertility, preventing urbanization processes, counterbalancing region-centre relations.

Key words: long-term development, agrarian sector, meeting the population requirements, price level stabilization, competitiveness of agriculture, land fertility.

Reference

1. Abbasov A. F. Prodovol’stvennaya bezopasnost'. — Baku: Azernesher, 2007. — 602 s.
2. Abbasov A. F. Sotsial’no-rynochnaya ekonomika. — Baku: Azernesher, 1998. — 316 s.
3. Alyev I. G. Natsional’naya ekonomika i problemy razvitiya agrarnoy otrasli. — Baku: Elm, 2006. — 380 s.
4. Ibragimov I. Kh. Aktual’nye problemy agrarnoy ekonomiki. — Baku: Azernesher, 2002. — 220 s.
5. Ibragimov I. Kh. Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm agrarnoy reformy. — Baku: Azernesher, 1998. — 168 s.
6. Mamedov Z. T. Rol' tselevykh programm v dlitel’nom razvitii agrarnoy otrasli // Azerbaydzhanskaya agrarnaya nauka. — 2007. — № 1–3. — S. 299–301.
7. Nazarenko v. I., Popov A. G. Gosudarstvennoe regulirovanie sel’skogo khozyaystva v stranakh s razvitoy rynochnoy ekonomikoy. — M. : Informagrobiznes, 1996. — 83 s.

Agarza Rustamov, PhD (Econ), Head of «Economy» Department «Economy»
Tel. (+99412) 62-85-17
E-mail: [email protected]
Maisa Abbasova, postgraduate student
Tel. (+99412) 62-85-17

Lapshina G., Gritskov S.

Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Ulyanovsk State Agricultural Academy»

INNOVATIVE ACTIVITY AS DEVELOPMENT FACTOR OF REGIONAL AGRIBUSINESS INDUSTY (ОN EXAMPLE OF THE ULYANOVSK REGION)

The paper considers agricultural products supply in the given region. The authors determine reasons impeding development of the agribusiness industry and suggest some measures aimed at solving the revealed problems and shifting agricultural production of the Ulyanovsk region to the innovative way of development.

Key words: supply of the region, material and technical resources, human resources, innovative development

Reference

1. Ekonomicheskoe polozhenie Ul’yanovskoy oblasti v 2004 godu: stat. ezhegodnik. — Ul’yanovsk: Federal’naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki po Ul’yanovskoy oblasti, 2005. — 405 s.
2. Statisticheskiy ezhegodnik. Ul’yanovskaya oblast', 2009: stat. sbornik. — Ul’yanovsk: Federal’naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki po Ul’yanovskoy oblasti, 2009. — 460 s.

Galina Lapshina, PhD (Econ), associate professor, Department «Farm Enterprise Economy and Management»
Tel. 8-927-823-03-55
Sergey Gritskov, postgraduate student
Tel. 8-937-277-05-55,
Е-mail: [email protected]

Salakhov S.

Azerbaijan Scientific Research Institute of Agricultural Economy and Organization

ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC

Transition to market economy puts an important problem before each sovereign republic — ensuring food safety of the country. This gives priority to agriculture sustainable development issues. The article analyses transition process to market economy in agriculture, implemented agrarian reforms, as well as approaches to problem solution aimed at achieving sustainable development of the given branch.

Key words: food safety, agriculture sustainable development, market economy, agrarian reforms, intensive agrotechnologies, intensification of agrarian sphere.

Reference

1. Petrikov A. V. Ustoychivoe razvitie sel’skoy mestnosti v Rossii i napravleniya nauchnykh issledovaniy // Nikonovskie chteniya. — M. : Rossiyskaya akademiya sel’skokhozyaystvennykh nauk; Vserossiyskiy institut agrarnykh reform i sel’skogo razvitiya, 2001. — 516 s.
2. Salakhov S. V. Osnovnye napravleniya agrarnykh preobrazovaniy v Azerbaydzhanskoy Respublike // Agrarnye preobrazovaniya v gosudarstvakh SNG: opyt i perspektivy. — M. : VNIIESKh, 2001. — 532 s.
3. Salakhov S. V. Problemy i osnovnye tseli ustoychivogo razvitiya sel’skogo khozyaystva Azerbaydzhanskoy Respubliki // Ustoychivoe razvitie sel’skoy mestnosti: kontseptsii i mekhanizmy. — M. : Vserossiyskiy institut agrarnykh problem i informatiki, 2001. — 93 s.
4. Ushachev I. Osnovnye napravleniya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya APK // Ekonomist, 2003. — № 6. — S. 80–90.

Sanan Salakhov, PhD (Econ), senior researcher
Tel. (+99412) 562-17-44

Kushnarev L., Vereshchagina E.

Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Moscow State Agroengineering University named after v. P.Goryachkin»

DESIGNING METHODICAL APPROACH TO PRICING OF TRUCKS FOR AGRIBUSINESS INDUSTRY

The authors suggest a methodical approach to pricing of the trucks featuring a minimum initial data requirement and forming the prices on the basis of efficient combination of economic interests of consumers and manufacturers.

Key words: pricing, trucks (cargo transport), «price field», limit and predictable prices, cost of serial samples.

Leonid Kushnarev, PhD (Eng), professor, Head of Department «Information Systems in Economic Activity»
Tel. 8-916-055-31-41
Ella Vereshchagina, economist
Tel. 8-903-120-96-24

Orudzhev A.

Azerbaijan Scientific Research Institute of Agricultural Economy and Organization

ISSUES OF COMPETITIVE INFLUENCE ON ENTREPRENEURIAL DECISIONS AND THEIR EFFICIENCY

The author states that one of the main principles of market economy is to produce goods in a free competition environment under the most favorable conditions of manufacturing and sale for the enterprise to achieve the best results of its activity. Therefore there is a need in an effective mechanism of competitive influence on entrepreneurial decisions in terms of development strategy making.

Key words: competition, commodity producers, business entrepreneurship, efficiency of entrepreneurial decisions.

Reference

1. Druzhinin v. V., Kontorov D. S. Kontorov M. D. Vvedenie v teoriyu konflikta. — M. : Radio i svyaz', 1989. — 287 s.
2. Brun M. Giperkonkurentsiya: kharakternye osobennosti, dvizhushchie sily i upravlenie // Problemy teorii i praktiki upravleniya. — 1998. — № 3. — S. 104–109.
3. Gusakov A. A. Ekspertnye sistemy v proektirovanii i upravlenii stroitel’stvom. — M. : Stroyizdat, 1994. — 256 s.
4. Kardanskaya N. L. Prinyatie upravlencheskogo resheniya. — M. : YuNITI, 1999. — 369 s.
5. Fatkhutdinov R. A. Razrabotka upravlencheskogo resheniya. — M. : Biznes-shkola «Intel-Sintez», 1998. — 352 s.

Ayaz Orudzhev, PhD (Econ), post-doctorate researcher
Tel. (+99412) 461-17-44

Mamedov U.

Azerbaijan State Agricultural University

ROLE OF AGROLEASING SERVICES IN ECONOMIC GROWTH OF INVESTMENTS IN AGRARIAN SECTOR OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

The article reveals the role of agroleasing services in economic growth of investments in agrarian sector of the Azerbaijan Republic. The author stresses necessity of some steps necessary for introduction of agroleasing system.

Key words: agroleasing services, investments, agrarian sector, competition, leasing fund.

Reference

Polnoe sobranie sochineniy Zakonov Azerbaydzhanskoy Respubliki, III toma, Baku: izd-vo «Digesta» I tom, 2001 g., s.1O38; 1 tom, 2001 g, s. 1053; III tom, 2002 g, s. 1053.
Sbornik po Zemel’nomu Zakonodatel’stvu Azerbaydzhanskoy Respubliki, Baku, Zakon, 2003.
Gssprogramma sotsial’no-ekonomicheskogo razvigiya regionov Azerbaydzhanskoy Respubliki (2004–2008 gg.) Baku, Zakon, 2003, s.366.
Zakon Prezidenta Azerbaydzhanskoy Respubliki «O dopolnitel’nykh merakh po rasshireniyu lizinga v agrarnom sektore» ot 23 oktyabrya 2004 g., Baku, Zakon, 2003.
Gosprogramma sotsial’no-ekonomicheskogo razvigiya regionov Azerbaydzhanskoy Respubliki (2009–2013 gg.) Baku, newspaper «Respublika» from April, 16, 2009, s. 1–15.

Ul’fat Mamedov, postgraduate student
Tel. (+99450) 356-95-15

Orudzhev A.

Azerbaijan Scientific Research Institute of Agricultural Economy and Organization

FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN

The paper outlines the process of modern entrepreneurship development in the Azerbaijan Republic. The author analyses characteristic features and development stages of various groups of entrepreneurs as well as fields of their activity.

Key words: entrepreneurship, economic motivation, field of activity, manufacturing, market development.

Reference

1. Osnovy predprinimatel’skogo dela. Blagorodnyy biznes / Pod red. Yu. M. Osipova. — M. : Gumanitarnoe znanie, 1992. — 136 s.
2. Predprinimatel’stvo v kontse XX veka / pod red. A. A. Dynkina i A. R. Sterlina. — M. : Nauka, 1992. — 220 s.
3. Statisticheskie pokazateli Azerbaydzhana — 2008. — Baku: Goskomstat Azerbaydzhanskoy Respubliki, 2008.

Ayaz Orudzhev, PhD (Econ), post-doctorate researcher
Tel. (+99412) 461-17-44

Management

Petrova S., Eidis A.

Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Moscow State Agroengineering University named after v. P.Goryachkin»

IMITATING MODELLING AS TOOL OF ENTERPRISE CONTROL SYSTEM DESIGNING

The paper outlines the enterprise model designed by means of imitating modelling system «Vensim» that allows increasing profit and amount of products sold.

Key words: imitating modelling, command-and-control systems, forecasting, enterprise control system.

Reference

1. Vinokurov S. G. Modeli i metody operativnogo menedzhmenta. — M. : SPk MIR, 2006. — 205 s.
2. Emel’yanov A. A., Vlasova E. A., Duma R. V. Imitatsionnoe modelirovanie ekonomicheskikh protsessov. — M. : Knorus, 2007. — 207 s.
3. Titov S. V. Operativnyy kontrol' ekonomicheskoy deyatel’nosti. — M. : MTsFER, 2008. — 352 s.
4. Khudyakova E. v. , Lipatov A. A. Imitatsionnoe modelirovanie ekonomicheskikh protsessov v APK: uchebnoe posobie. — M. : Izdatel’skiy tsentr MGAU, 2006.

Svetlana Petrova, postgraduate student
Tel. . 8 (499) 200-41-14, 8 (495) 976-38-37, ext. 291
Anatoly Eydis, PhD (Eng), professor
Tel. 8 (495) 976-38-37, ext. 291

Didmanidze I., Donadze M., Kakhiani G.

Batumi State University named after Shota Rustavli

OPTIMIZATION OF DATA TRANSFER STRUCTURE IN HIGH SCHOOL DATA-COMPUTING NETWORK

The article presents the first stage of Exchange organisation planning which is actually current situation estimation. Then an estimation process of user requirements is considered. The way of documenting current resources by means of a geographical profile is described as well as profiles of physical and logic structure of the considered network. The paper presents administration planning of Exchange system in the Active Directory environment.

Key words: high school data-computing network, operating systems, server, domain, work station, network administration

Reference

1. Vlasov Yu. V. , Ritskova T. I. Administrirovanie setey na platforme MS Windows Server: uchebnoe posobie. — M. : Intunt.ru, 2008. — 384 s.
2. Stanek Uil’yam R. Microsoft Exchange Server 2007: spravochnik administratora. — Russkaya redaktsiya, SPb. : BHV, 2008. — 496 s.
3. Polyak-Braginskiy A. V. Lokal’nye seti. Modernizatsiya i poisk neispravnostey. — SPb. : BHV, 2009. — 832 s.
4. Bigelou Stiven Dzh. Seti. Poisk neispravnostey, podderzhka i vosstanovlenie. — SPb. : BHV, 2005. — 1200 s.
5. Korobko I. V. Administrirovanie setey Windows s pomoshch’yu stsenariev — SPb. : BHV, 2007. — 368 s.
6. Kenin A. M. Samouchitel' sistemnogo administratora. — SPb. : BHV, 2008. — 560 s.
7. Chekmarev A. N. Windows Server 2008. Nastol’naya kniga administratora. — SPb. : BHV, 2009. — 512 s.

Ibraim Didmanidze, professor
Mikheil Donadze, professor
Grigol Kakhiani, professor

Dorokhov A.

Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Moscow State Agroengineering University named after v. P.Goryachkin»

MODELLING OF ISPECTION TEST FOR QUALITY ASSURANCE OF AGRICULTURAL MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTS

The authors prove the necessity of mathematical modelling of inspection test quality assurance of the machine-building products to be employed in agriculture and present a modelling technique and an algorithm of the model implementation aimed at determining basic industrial-technological parametres and indicators of efficiency of inspection test quality assurance of machine-building products.

Key words: quality, quality assurance, inspection test, mathematical model of inspection test, modelling, modelling of inspection test

Reference

1. O merakh, napravlennykh na povyshenie effektivnosti raboty organov gostekhnadzora / A. P. Sevast’yanov [i dr.] // Sb. mater. Vserossiyskogo seminara-soveshchaniya rabotnikov organov gostekhnadzora v Moskve (16–18 aprelya 2008 g.). — M. : FGNU «Rosinformagrotekh», 2008. — 180 s.
2. Venttsel' E. S. Teoriya veroyatnostey. — M. : Izdatel’skiy tsentr Akademiya, 2003. — 576 s.
3. Dorokhov A. S. Sovershenstvovanie vkhodnogo kontrolya kachestva sel’skokhozyaystvennoy tekhniki i obosnovanie metodov otsenki ego effektivnosti: dis. … kand. tekhn. nauk. — M. : FGOU VPO MGAU, 2007. — 221 s.

Alexey Dorokhov, PhD (Eng), Head of Department «Technical Drawing»
Tel. (495) 977-24-10, ext. 279, 8-926-559-91-28
Е-mail: [email protected]

Repair and updating of the equipment

Burak P.

Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Moscow State Agroengineering University named after v. P.Goryachkin»

CHARACTERISTICS OF BIMETALLIC MATERIALS AND WAYS OF THEIR PRODUCING

The paper considers properties of bimetallic materials and ways of their producing. The author gives classification of bimetallic materials as well as ways of their application of bimetallic materials for producing of coatings with certain characteristics necessary for component restoration. The author offers a method of bimetallic tape producing and its electric contact-initiated welding alongside with a technique of welding quality estimation.

Key words: bimetallic material, electric contact-initiated welding, metal tape, powder, welding head.

Reference

1. Tekhnologiya prokatnogo proizvodstva: spravochnik v 2-kh knigakh / M. A. Benyakovskiy, [i dr.]. — M. : Metallurgiya, 1991. — Kn. 2. — 423 s.
2. Sposob naneseniya pokrytiy iz metallicheskogo poroshka na poverkhnost' detaley tsilindricheskoy formy: A. s. 1445857 SSSR, MKI V 23 K 11/06 / v. K. Pustakhanov; zayavitel' i patentoobladatel' Chelyabinskiy institut mekhanizatsii i elektrifikatsii sel’skogo khozyaystva. — № 4123444/31–02; applied on 23.09.86; issued on 23.12.88. — Bul. № 47. — 5 s.
3. Sposob vosstanovleniya detali elektrokontaktnoy svarkoy: A. s. 1459887 SSSR, MKI V 23 K 11/06 / A. v. Polyachenko, A. A. Boltyan; zayavitel' i patentoobladatel' Vsesoyuznyy nauchno-issledovatel’skiy tekhnologicheskiy institut vosstanovleniya iznoshennykh detaley mashin. — № 4176420/30–27; applied on 15.12.86; issued on 23.02.89. — Bul. № 7. — 2 s.
4. Sposob elektrokontaktnoy privarki metallicheskoy lenty: Pat. 2315684 Ros. Federatsiya, MKI V 23 K 11/06 / M. N. Farkhshatov, M. Z. Nafikov, R. N. Sayfullin; zayavitel' i patentoobladatel' Bashkirskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet. — № 2006109869/02; applied on 27.03.06; issued on 27.01.08. — Bul. № 3. — 3 s.
5. Sposob elektrokontaktnogo pripekaniya pokrytiy iz metallicheskikh materialov: A. s. 1519859 SSSR, MKI V 23 K 11/06 / N. N. Dorozhkin, v. I. Zhornik, A. I. Zhornik, v. A. Vereshchagin, M. A. Belotserkovskiy; zayavitel' i patentoobladatel' Institut problem nadezhnosti i dolgovechnosti mashin AN BSSR. — № 4304205/31–27; applied on 08.09.87; issued on 07.11.89. — Bul. № 41. — 3 s.
6. Adler Yu. P. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimal’nykh usloviy / Yu. P. Adler, E. v. Markov, Yu. v. Granovskiy. — M. : Mir, 1976. — 270 s.

Pavel Burak, PhD (Eng), associate professor, Department «Machinery Repair and Reliability»
Tel. 8 (495) 976-26-24
E-mail: [email protected]

Bashkirtsev Yu., Nikishina O.

Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Russian State University of Tourism and Service»

THEORETICAL PRECONDITIONS OF SHAPE-GENERATING ADHESIVE COMPOUND UTILIZATION FOR TECHNICAL SERVICE IN AGRIBUSINESS INDUSTRY

The paper presents an analysis of adhesive compound components that allows developing shape-generating adhesive compounds for radiator repair. The developed technology of hermetic sealing of a radiator core by means of the produced adhesive compound allows restoring working capacity of any radiator.

Key words: internal combustion engine radiator, shape-generating adhesive compound, epoxy resin, adhesive compound strength.

Reference

1. Kleyashchie materialy. Germetiki: sprav. / A. P. Petrova [i dr.]. — SPb. : NPO «Professional», 2008. — 592 s.
2. Bashkirtsev V. I. Vse o kleyakh i germetikakh dlya avtomobilista. — M. : Eksmo, 2008. — 208 s.
3. Eshbi U. Vvedenie v kibernetiku / pod. red. v. A. Uspenskogo; [perevod s angliyskogo]. — 3-e izd. — M. : KomKniga, 2006. — 432 s.
4. Guts A. K. Kompleksnyy analiz i kibernetika. — M. : Izd-vo LKI, 2007. — 144 s.
5. Dyuk V. Obrabotka dannykh na PK v primerakh. — SPb. : Piter, 1997. — 240 s.
6. Sposob remonta mesta techi radiatora okhlazhdeniya; pat. 2262646 Ros. Federatsiya / v. I. Bashkirtsev, S. N. Gladkikh, v. Yu. Boykov, Yu. v. Bashkirtsev. — № 2003123032; applied on 24.07.03; issued on 20.10.05. — Bul. № 29.

Yu. Bashkirtsev, PhD (Eng)
Tel. 8-910-402-25-50
E-mail: [email protected]
Olga Nikishina, lecturer
Tel. 8-915-308-16-48
E-mail: [email protected]